Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

64 posiedzenie Zarządu Powiatu

2012-02-16, godz.07:45

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr 63/IV/2012 z dnia 9 lutego 2012 r.
 4. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s podpisania umowy na wykonanie obustronnej ścinki oraz odkrzaczenia poboczy na drodze powiatowej Nr 1387Z Chojna - Lisie Pole.
 5. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s podpisania umowy na wykonanie dokumentacji technicznej, przedmiaru robót, specyfikacji technicznej, kosztorysu inwestorskiego dla potrzeb zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na przebudowę istniejącego parkingu przy ul. 9-go Maja w Gryfinie.
 6. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami dot. podpisania umowy z Marszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie udzielenia dotacji celowej, w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, na przebudowę drogi Kłodowo - Trzcińsko-Zdrój - Warnice, na odc.: Żelechowo - Grzybno.
 7. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie w/s podpisania umowy ze Stowarzyszeniem "Dom z Sercem" prowadzącym DPS w Trzcińsku - Zdroju dot. realizacji Programu wyrównywania różnic między regionami II.
 8. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. opiniowania ofert o wsparcie zadań publicznych Powiatu Gryfińskiego w 2012 roku w zakresie: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, kultury fizycznej, sportu i turystyki oraz ochrony zdrowia.
 9. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie określenia listy stypendystów Stypendium Rady Powiatu Gryfińskiego dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Gryfiński.
 10. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie wysokości miesięcznej dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych w roku 2012.
 11. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zamiaru przekształcenia szkół (druk nr 8/64).
 12. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystki dot. wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie w/s wyrażenia zgody na nauczanie indywidualne w wymiarze po 16 godzin tygodniowo dla 2 uczniów kl. III Technikum Zawodowego.
 13. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki dot. zapoznania się z projektem umowy na opracowanie strategii oświatowej Powiatu Gryfińskiego.
 14. Informacje i wnioski do realizacji planu optymalizacji funkcjonowania oświaty specjalnej w Powiecie Gryfińskim.
 15. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie w/s zmiany planu finansowego jednostki na 2012 r.
 16. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie w/s zmiany harmonogramu wydatków budżetowych jednostki na 2012 r.
 17. Wniosek Stowarzyszenia "Pod Dębami" prowadzącego Dom Pomocy Społecznej w Dębcach w/s wsparcia finansowego.
 18. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 rok oraz zmiany uchwały Nr 185/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05.01.2012 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok.
 19. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

data opublikowania: 2012-02-15 13:08:29
data ostatniej aktualizacji: 2012-02-15 13:08:29

Strona odwiedzona 472 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Jackiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.