Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

65 posiedzenie Zarządu Powiatu

2012-02-22, godz.10:00

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr 64/IV/2012 z dnia 16 lutego 2012 r.
 4. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystki w/s podpisania porozumienia z Gminą Chojna o współpracy w zakresie oświaty polegające na realizacji zajęć rewalidacyjnych dla jednego dziecka z Przedszkola Miejskiego w Chojnie.
 5. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki dot. zapoznania się z projektem umowy na opracowanie strategii oświatowej Powiatu Gryfińskiego.
 6. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia planu zamówień publicznych dotyczącego postępowań o udzielanie zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Gryfinie.
 7. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia:
  1. trybu postępowania - przetarg nieograniczony,
  2. wartości szacunkowej,
  3. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
  4. Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Dostarczanie leków dla DPS Nowe Czarnowo".
 8. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s zatwierdzenia:
  1. trybu postępowania - przetarg nieograniczony,
  2. wartości szacunkowej,
  3. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
  4. Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Wycinka krzaków w pasie drogowym na sieci dróg powiatowych na terenie powiatu gryfińskiego z podziałem na 2 zadania: zadanie I - gminy: Gryfino, Stare Czarnowo, Banie i Widuchowa, zadanie II - gminy: Chojna, Trzcińsko Zdrój, Cedynia, Mieszkowice i Moryń".
 9. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie w/s częściowego umorzenia należności z tytułu opłat za wyżywienie byłych wychowanków Ośrodka (druk nr 6/65).
 10. Wniosek Dyrektora Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Chojnie w/s zmiany harmonogramu wydatków budżetowych jednostki na 2012 r.
 11. Wniosek Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji w/s zmiany w planie wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie - Wydziału "OR".
 12. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie w/s zmiany harmonogramu wydatków budżetowych jednostki na 2012 r.
 13. Wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie w/s zwiększenia planu wydatków budżetowych jednostki na 2012 r.
 14. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany uchwały Nr 185/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05.01.2012 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok.
 15. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany Uchwały Nr 197/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 26.01.2012 r. w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok.
 16. Wniosek Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji w/s podpisania aneksu do umowy na świadczenie usługi monitoringu pojazdów służbowych Starostwa Powiatowego w Gryfinie.
 17. Wniosek Sekretarza Powiatu w/s przyjęcia sprawozdania końcowego z przebiegu inwentaryzacji pełnej za 2011 r.
 18. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

data opublikowania: 2012-02-21 12:19:23
data ostatniej aktualizacji: 2012-02-21 12:19:23

Strona odwiedzona 388 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Jackiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.