Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

70 posiedzenie Zarządu Powiatu

2012-03-15, godz.08:00

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów: Nr 68/IV/2012 z dnia 8 marca 2012 r. i Nr 69/IV/2012 z dnia 12 marca 2012 r.
 4. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s nieodpłatnego przekazania samochodu marki Ford Transit dla Stowarzyszenia "Dom z Sercem".
 5. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie.
 6. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie.
 7. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie.
 8. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie.
 9. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s udzielenia dotacji z przeznaczeniem na realizowane w 2012 roku prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Powiatu Gryfińskiego.
 10. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w/s podpisania umowy zlecenia na druk oraz dostawę broszur informacyjnych o Powiecie Gryfińskim.
 11. Wniosek Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa dot. złożenia wstępnej deklaracji o udziale w projekcie o charakterze przyrodniczym i edukacyjnym zaproponowanym przez Nadleśnictwo Gryfino.
 12. Wniosek Skarbnika Powiatu dot. informacji w/s nieprawidłowości w sporządzaniu sprawozdań przez jednostki organizacyjne Powiatu Gryfińskiego oraz prawdopodobieństwo naruszenia dyscypliny finansów publicznych.
 13. Wniosek Geodety Powiatowego w/s zmiany w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2012 r. - Wydziału "GP".
 14. Wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie w/s zmiany w harmonogramie wydatków budżetowych jednostki na 2012 r.
 15. Wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie w/s zwiększenia planu finansowego wydatków budżetowych jednostki na 2012 r.
 16. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego w/s zmiany w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2012 r. - wydziału "ZK".
 17. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany budżetu powiatu na 2012 rok oraz zmiany uchwały Nr 185/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05.01.2012 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok.
 18. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami dot. zawarcia umowy na wykonanie dokumentacji technicznych, przedmiarów robót, specyfikacji technicznych, kosztorysów inwestorskich dla potrzeb robót drogowych w obrębie ulic Żółkiewskiego i Dworcowej w Chojnie.
 19. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s zatwierdzenia:
  1. trybu postępowania - przetarg nieograniczony,
  2. wartości szacunkowej,
  3. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
  4. Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Przebudowa ulic powiatowych - Żółkiewskiego i Dworcowej w Chojnie".
 20. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia protokołu konieczności, kosztorysów na roboty dodatkowe oraz udzielenia zamówienia w trybie z wolnej ręki na "Roboty dodatkowe - przebudowa pomieszczeń w budynku po Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej na Zakład Opiekuńczo-Leczniczy".
 21. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych dot. zlecenia wykonania projektu zieleni na terenie wokół budynku przy Armii Krajowej 8 w Gryfinie.
 22. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych dot. zlecenia wykonania robót budowlanych polegających na budowie pochylni dla osób niepełnosprawnych przy wejściu głównym do budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chojnie.
 23. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

data opublikowania: 2012-03-14 13:57:03
data ostatniej aktualizacji: 2012-03-14 13:57:03

Strona odwiedzona 441 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Jackiewicz
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.