Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

75 posiedzenie Zarządu Powiatu

2012-04-19, godz.08:15

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów: Nr 73/IV/2012 z dnia 5 kwietnia 2012 r., Nr 74/IV/2012 z dnia 12 kwietnia 2012 r.
 4. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s wyrażenia zgody na zawarcie Umowy na prowadzenie nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn. "Przebudowa ulic powiatowych Żółkiewskiego i Dworcowej w Chojnie".
 5. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s zlecenia wykonania badań nośności drogi powiatowej Nr 1356Z Gryfino - Linie.
 6. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s wyrażenia zgody na podpisanie Porozumienia z Gminą Banie w sprawie odtworzenia systemu odwodnienia skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1372Z z drogą wewnętrzną Gminy Banie w m. Sosnowo.
 7. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym w 2012 r.
 8. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie dot. przyjęcia informacji o likwidacji księgowanych pozabilansowo środków trwałych i wyposażenia w Domu Pomocy Społecznej w Dębcach.
 9. Wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie w/s zagospodarowania składników wartości niematerialnych i prawnych w jednostce.
 10. Wniosek Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji w/s wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie składników majątku ruchomego.
 11. Wniosek Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji w/s wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie składnika majątku ruchomego.
 12. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki dot. wniosku Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego XXXV Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym o ufundowanie pucharów i nagrody indywidualnej na eliminacje powiatowe.
 13. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s ustalenia na 2012 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane.
 14. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki dot. rozpatrzenia oferty organizacji pozarządowej w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
 15. Wniosek Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji w/s zmiany w planie wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2012 r. - Wydziału "OR".
 16. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie w/s zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych jednostki na 2012 r.
 17. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie w/s zmiany harmonogramu wydatków budżetowych jednostki na 2012 r.
 18. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany budżetu powiatu na 2012 rok oraz zmiany uchwały Nr 185/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05.01.2012 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok.
 19. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

data opublikowania: 2012-04-18 11:56:29
data ostatniej aktualizacji: 2012-04-18 11:56:29

Strona odwiedzona 462 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Jackiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.