Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

76 posiedzenie Zarządu Powiatu

2012-04-26, godz.08:00

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr 75/IV/2012 z dnia 19 kwietnia 2012 r.
 4. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia:
  1. trybu postępowania - przetarg nieograniczony,
  2. wartości szacunkowej,
  3. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
  4. Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Dostawa fabrycznie nowych samochodów do przewozu osób niepełnosprawnych".
 5. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s powołania zespołu zadaniowego ds. opracowania strategii rozwoju oświaty specjalnej w Powiecie Gryfińskim.
 6. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki dot. wniosku sekcji koszykówki oldbojów Klubu Sportowego ENERGETYK o ufundowanie statuetek i medali.
 7. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki dot. wniosku Stowarzyszenia Amazonek EWA z Gryfina o dofinansowanie spotkania z amazonkami z Schwedt.
 8. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w/s podpisania Aneksu do umowy zlecenia dot. powierzenia funkcji Powiatowego Organizatora Rozwoju Edukacji.
 9. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s zlecenia wykonania zabezpieczenia drogi powiatowej Nr 1352Z i Nr 1353Z na odcinku Szczecin-Dobropole.
 10. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s zlecenia wykonania odwodnienia drogi powiatowej Nr 1368Z Szczawno-Pniewo, Gmina Gryfino.
 11. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s zlecenia wykonania podcinki oraz zabiegów pielęgnacyjnych drzew w pasie dróg powiatowych w obrębie Gminy Gryfino.
 12. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s wyrażenia zgody na podpisanie umowy z Firmą Usługowo Handlową "ELWI" z Gryfina na koszenie terenów zielonych wchodzących w pasy dróg powiatowych w mieście Gryfino.
 13. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Trzcińsko-Zdrój dla terenów położonych w obrębach Czarnołęka, Drzesz, Góralice, Rosnowo, Rosnówek i Strzeszów dla terenów lokalizacji elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
 14. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie dot. wyrażenia zgody na podpisanie umowy pomiędzy Gminą Moryń a Powiatem Gryfińskim w/s dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności Warsztatów Terapii Zajęciowych w Goszkowie.
 15. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie w/s przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej w Powiecie Gryfińskim.
 16. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie w/s zakwalifikowania składników majątku ruchomego jednostki do kategorii majątku zużytego.
 17. Wniosek Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji w/s wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie składnika majątku ruchomego.
 18. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s zmiany w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2012 r. - Wydziału "ZD".
 19. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie w/s zmiany w planie finansowym wydatków jednostki na 2012 r.
 20. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie w/s zmiany w harmonogramie wydatków budżetowych jednostki na 2012 r.
 21. Wniosek Zastępcy Dyrektora Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Chojnie w/s zmiany w harmonogramie wydatków budżetowych jednostki na 2012 r.
 22. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany uchwały Nr 185/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05.01.2012 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok.
 23. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany budżetu powiatu na 2012 rok oraz zmiany uchwały Nr 185/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05.01.2012 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok.
 24. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany uchwały Nr 197/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 26.01.2012 r. w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok.
 25. Wniosek Skarbnika Powiatu w/s wyrażenia zgody na podpisanie sprawozdania finansowego Powiatu Gryfińskiego za 2011 rok.
 26. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

data opublikowania: 2012-04-25 13:07:05
data ostatniej aktualizacji: 2012-04-25 13:07:05

Strona odwiedzona 617 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Jackiewicz
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.