Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

78 posiedzenie Zarządu Powiatu

2012-05-10, godz.08:00

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr 77/IV/2012 z dnia 4 maja 2012 r.
 4. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zlecenia wykonania robót remontowych ogólnobudowlanych w budynkach jednostek organizacyjnych - Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Chojnie oraz w internacie przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie przy ul. Żółkiewskiego 5.
 5. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia:
  1. trybu postępowania - przetarg nieograniczony,
  2. wartości szacunkowej,
  3. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
  4. Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenia zamówienia publicznego pn. "Remont II piętra w budynku internatu przy ZSP Nr 2 w Gryfinie - wraz z wymianą instalacji sanitarnych, elektrycznych - I etap".
 6. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki dot. rozpatrzenia oferty organizacji pozarządowej z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
 7. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s wyrażenia zgody na zlecenie wykonania odwodnienia drogi powiatowej Nr 1408Z Rów - Dobropole - Stołeczna na odcinku Rów - Dobropole, poprzez profilowanie spadków poprzecznych nawierzchni brukowcowej wałem wibracyjnym.
 8. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s wyrażenia zgody na zlecenie dostawy znaków drogowych dla potrzeb oznakowania pionowego dróg powiatowych.
 9. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s wyrażenia zgody na podpisanie umowy z Gminą Trzcińsko-Zdrój w sprawie wspólnej realizacji robót drogowych na drodze powiatowej Nr 1384Z, w ciągu ul. Cmentarnej w Trzcińsku Zdroju.
 10. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s wyrażenia zgody na podpisanie porozumień ze Stowarzyszeniem Federacja Zielonych GAJA o wspólnym przedsięwzięciu w ramach programu "Ochrona przyrody i krajobrazu".
 11. Wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie wraz z opinią Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji w/s zagospodarowania zużytych składników majątku ruchomego w jednostce, stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego.
 12. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających przeznaczonych lub używanych do uprawiania sportu lub rekreacji z obszarów wodnych położonych na terenie Powiatu Gryfińskiego obowiązujących w roku 2012.
 13. Wniosek Skarbnika Powiatu dot. informacji w/s nieprawidłowości w sporządzaniu sprawozdań przez jednostki organizacyjne Powiatu Gryfińskiego oraz prawdopodobieństwo naruszenia dyscypliny finansów publicznych.
 14. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

data opublikowania: 2012-05-09 10:28:29
data ostatniej aktualizacji: 2012-05-09 10:28:29

Strona odwiedzona 415 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Jackiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.