Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

79 posiedzenie Zarządu Powiatu

2012-05-17, godz.08:00

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr 78/IV/2012 z dnia 10 maja 2012 r.
 4. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie w/s udzielenia wsparcia finansowego w związku z wyjazdem reprezentacji szkoły na XVI Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Motoryzacyjny - Finał Ogólnopolski.
 5. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki dot. wniosku KS Energetyk o zmianę zakresu realizowanego zadania publicznego pn. "Uczestnictwo młodzieży reprezentującej powiat w imprezach o zasięgu co najmniej wojewódzkim".
 6. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki dot. wniosku Stowarzyszenia "RAZEM" o wsparcie finansowe organizacji konkursu pn. "Smaki ryb odrzańskich".
 7. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s wyrażenia zgody na zlecenie wykonania poprawy odwodnienia drogi powiatowej Nr 1384Z Kłodowo - Trzcińsko-Zdrój - Warnice na odcinku Żelechowo - Pąkowo.
 8. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s zatwierdzenia:
  1. trybu postępowania - przetarg nieograniczony,
  2. wartości szacunkowej,
  3. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
  4. Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenia zamówienia publicznego pn. "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprzez odtworzenie chodnika oraz zjazdów położonych w ciągu drogi powiatowej Nr 1390Z Chojna - Piasek w miejscowości Krzymów".
 9. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego w/s wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy dzierżawy pomieszczenia użytkowego, mieszczącego się w budynku przy ul. Dworcowej 1 w Chojnie.
 10. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie wraz z opinią Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego w/s wyrażenia zgody na wynajem pokoi w budynku internatu szkoły.
 11. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym w 2012r. oraz podpisanie umów w tym zakresie.
 12. Wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie w/s zmiany w harmonogramie wydatków budżetowych jednostki na 2012 r.
 13. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s zmiany w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2012 r. - Wydziału "ZD".
 14. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie w/s zmiany w planie finansowym jednostki na 2012 r.
 15. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany budżetu powiatu na 2012 rok oraz zmiany uchwały Nr 185/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05.01.2012 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok.
 16. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia:
  1. trybu postępowania - przetarg nieograniczony,
  2. wartości szacunkowej,
  3. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
  4. Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenia zamówienia publicznego pn. "Remont II piętra w budynku internatu przy ZSP Nr 2 w Gryfinie - wraz z wymianą instalacji sanitarnych, elektrycznych - I etap".
 17. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s wyrażenia zgody na zlecenie wykonania opracowania załącznika ekologiczno - technicznego do Regulaminu IV konkursu GIS Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz podsumowania audytów wszystkich obiektów objętych projektem pn. "Termomodernizacja budynków Powiatu Gryfińskiego".
 18. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy na wykonywanie stałych usług porządkowych zawartej z firmą WISAG POLSKA Sp. z o.o. ze Szczecina.
 19. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

data opublikowania: 2012-05-16 12:01:37
data ostatniej aktualizacji: 2012-05-16 12:01:37

Strona odwiedzona 464 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Jackiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.