Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

80 posiedzenie Zarządu Powiatu

2012-05-24, godz.08:00

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr 79/IV/2012 z dnia 17 maja 2012 r.
 4. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki dot. wniosku Burmistrza Mieszkowic o dofinansowanie zakupu dresów dla reprezentantów gminy biorących udział w międzynarodowym turnieju piłki nożnej.
 5. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s powołania komisji stypendialnej do rozpatrywania wniosków w ramach realizacji "Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Gryfińskiego".
 6. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zatwierdzenia arkuszy organizacji na rok szkolny 2012/2013 szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Gryfiński.
 7. Wniosek Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa dot. rozpatrzenia wniosku Nadleśnictwa Gryfino w/s dofinansowania projektu pn. "Biologiczna metoda ograniczania szkód w uprawach leśnych poprzez wykorzystanie interakcji - ptaki szponiaste - gryzonie" w związku z przyjęciem wstępnej deklaracji o udziale powiatu w w/w/ projekcie.
 8. Wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie w/s wyrażenia zgody dla Dyrektora na zawarcie umowy z Wykonawcą wyodrębnionym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie złożenia ofert cenowych, zgodnie z wnioskiem komisji powołanej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego do 14 000 €, na zakup środków czystości i przedmiotów do sprzątania.
 9. Wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie w/s wyrażenia zgody dla Dyrektora na zawarcie umowy z Wykonawcą wyodrębnionym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie złożenia ofert cenowych, zgodnie z wnioskiem komisji powołanej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego do 14 000 €, na świadczenie usług medycznych w zakresie Medycyny Pracy, tj. badań wstępnych, okresowych i kontrolnych dla pracowników jednostki.
 10. Wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie w/s wyrażenia zgody dla Dyrektora na zawarcie umowy z Wykonawcą wyodrębnionym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie złożenia ofert cenowych, zgodnie z wnioskiem komisji powołanej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego do 14 000 €, na serwis 4 urządzeń wentylacyjnych VTS znajdujących się na obiektach jednostki.
 11. Wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie w/s wyrażenia zgody dla Dyrektora na zawarcie umowy z Wykonawcą wyodrębnionym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie złożenia ofert cenowych, zgodnie z wnioskiem komisji powołanej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego do 14 000 €, na zakup paliwa dla kosiarek spalinowych oraz samochodu użytkowanego przez jednostkę.
 12. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s wyrażenia zgody na zlecenie wykonania regulacji pionowej studzienek kanalizacyjnych usytuowanych w ulicach powiatowych w Gryfinie.
 13. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s rozpatrzenia oferty i zlecenia wg cennika "Wykonania inspekcji telewizyjnej kanalizacji".
 14. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s upoważnienia organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach IV konkursu programu priorytetowego "Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej".
 15. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Dostawa fabrycznie nowych samochodów do przewozu osób niepełnosprawnych" w podziale na 3 części.
 16. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zlecenia wykonania robót remontowych ogólnobudowlanych w budynku Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Chojnie.
 17. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia protokołu konieczności oraz kosztorysów na roboty zaniechane oraz dodatkowe. Udzielenie zamówienia w trybie z wolnej ręki pn.: "Przebudowa pomieszczeń w budynku po Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej na Zakład Opiekuńczo-Leczniczy - zagospodarowanie terenu".
 18. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie w/s zmiany w planie finansowym jednostki na 2012 r.
 19. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie w/s zmian w planie finansowym wydatków budżetowych jednostki na 2012 r.
 20. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie w/s zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetowych jednostki na 2012 r.
 21. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany budżetu powiatu na 2012 rok oraz zmiany uchwały Nr 185/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05.01.2012 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok.
 22. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

data opublikowania: 2012-05-23 14:32:24
data ostatniej aktualizacji: 2012-05-23 14:32:24

Strona odwiedzona 460 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Jackiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.