Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

81 posiedzenie Zarządu Powiatu

2012-05-31, godz.07:45

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr 80/IV/2012 z dnia 24 maja 2012 r.
 4. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy, których przedmiotem jest część tej samej nieruchomości ".
 5. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s wyrażenia zgody na ustanowienie służebności na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego.
 6. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego dot. zajęcia stanowiska w/s kosztów z tytułu korzystania ze służebności drogowej dla nieruchomości położonej przy ul. Sprzymierzonych w Gryfinie.
 7. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego dot. omówienia działalności Spółki za 2011 r. oraz ustalenie wytycznych na zgromadzenie wspólników Spółki Szpital Powiatowy w Gryfinie dla przedstawiciela Zarządu Powiatu w Gryfinie.
 8. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi oraz skuterów wodnych na wodach Jeziora Jeleńskiego położonego na terenie gminy Chojna.
 9. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia:
  1. trybu postępowania - przetarg nieograniczony,
  2. wartości szacunkowej,
  3. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
  4. Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Zakup wraz z sukcesywną dostawą do Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Gryfinie tablic rejestracyjnych wszystkich rodzajów wykonanych zgodnie z Załącznikiem nr 8 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczenia pojazdów (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 186 poz. 1322)".
 10. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s wyrażenia zgody na zlecenie wykonania badań nośności odcinków dróg powiatowych.
 11. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s wyrażenia zgody na zlecenie wykonania naprawy oraz wzmocnienia barieroporęczy na moście zlokalizowanym w ciągu drogi powiatowej Nr 1361Z Daleszewo-Czepino w m. Dębce.
 12. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s zatwierdzenia:
  1. trybu postępowania - przetarg nieograniczony,
  2. wartości szacunkowej,
  3. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
  4. Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenia zamówienia publicznego pn. Remont istniejącego utwardzenia terenu przy budynku Starostwa Powiatowego w Gryfinie na ulicy 11 Listopada 16D.
 13. Omówienie przygotowań do roku szkolnego 2012/2013 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie.
 14. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s określenia listy stypendystów Stypendium Rady Powiatu Gryfińskiego dla szczególnie uzdolnionych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Gryfiński.
 15. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki dot. wyrażenia zgody na podpisanie Aneksu do umowy nr EK/23/2012 z dnia 30.04.2012 r. na realizację zadania publicznego pt. Konferencja "Historia Polski hymnem pisana".
 16. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s przyjęcia "Strategii rozwoju oświaty ponadgimnazjalnej w powiecie gryfińskim na lata 2012-2016".
 17. Wniosek Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji w/s wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie przez Starostwo Powiatowe w Gryfinie do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie składników majątku ruchomego.
 18. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany uchwały Nr 197/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 26.01.2012 r. w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok.
 19. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

data opublikowania: 2012-05-30 12:53:30
data ostatniej aktualizacji: 2012-05-30 12:53:30

Strona odwiedzona 445 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Jackiewicz
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.