Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

85 posiedzenie Zarządu Powiatu

2012-06-28, godz.08:00

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr 84/IV/2012 z dnia 21 czerwca 2012 r.
 4. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s ustalenia terminów przerw w pracy poradni psychologiczno-pedagogicznych w okresie ferii letnich.
 5. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki dot. wniosku Rady Sołeckiej Sołectwa Stare Objezierze o dofinansowanie XIII Biegu Integracyjnego.
 6. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w/s podpisania listu intencyjnego dotyczącego współpracy ze Stowarzyszeniem DIROW w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 7. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert na rok 2012.
 8. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Zakup wraz z sukcesywną dostawą do Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Gryfinie tablic rejestracyjnych wszystkich rodzajów wykonanych zgodnie z Załącznikiem nr 8 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczenia pojazdów (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 186 poz. 1322)".
 9. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s zatwierdzenia protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Przebudowa istniejącego utwardzenia terenu przy budynku Starostwa Powiatowego w Gryfinie na ul. 11 Listopada 16D".
 10. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s wyrażenia zgody na zlecenie wykonania remontu oraz udrożnienia istniejących urządzeń odwadniających, powodujących miejscowe zastoiska wód na drodze powiatowej Nr 1423Z w miejscowości Jelenin.
 11. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s wyrażenia zgody na zlecenie wykonania poprawy systemu odwodnienia drogi powiatowej Nr 1384Z Kłodowo - Trzcińsko-Zdrój - Warnice w m. Piaseczno.
 12. Wniosek Dyrektora Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Chojnie w/s zmian w harmonogramie wydatków budżetowych jednostki na 2012 rok.
 13. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie w/s zmiany planu wydatków budżetowych jednostki na rok 2012.
 14. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie - Wydziału "ZD".
 15. Wniosek Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji w/s zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie - Wydziału "OR".
 16. Wniosek Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w/s zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie - Wydziału "OŚ".
 17. Wniosek Skarbnika Powiatu w/s podpisania skonsolidowanego bilansu Powiatu Gryfińskiego za 2011 r.
 18. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany budżetu powiatu na 2012 rok oraz zmiany uchwały Nr 185/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05.01.2012 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok.
 19. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany uchwały Nr 185/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05.01.2012 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok.
 20. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany uchwały Nr 197/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 26.01.2012 r. w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok.
 21. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

data opublikowania: 2012-06-27 14:09:06
data ostatniej aktualizacji: 2012-06-27 14:09:06

Strona odwiedzona 368 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Jackiewicz
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.