Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

86 posiedzenie Zarządu Powiatu

2012-07-05, godz.08:10

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr 85/IV/2012 z dnia 28 czerwca 2012 r.
 4. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s powołania komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowań egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
 5. Zapoznanie się ze sprawozdaniem Powiatowego Organizatora Rozwoju Edukacji z realizacji zadań za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2012 r.
 6. Omówienie kierunków działań realizowanych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Gryfinie w roku szkolnym 2012/2013.
 7. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia protokołu konieczności oraz kosztorysów na roboty zaniechane i dodatkowe. Wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia w trybie z wolnej ręki na zadanie pn. "Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania byłego budynku sanatoryjnego na cele usług rehabilitacyjno-terapeutycznych mieszkańców DPS w Nowym Czarnowie - roboty dodatkowe" dotychczasowemu wykonawcy.
 8. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia:
  1. trybu postępowania - przetarg nieograniczony,
  2. wartości szacunkowej,
  3. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
  4. Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Dostawa energii elektrycznej do obiektów stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego"
 9. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s wyrażenia zgody na zlecenie wykonania poprawy systemu odwodnienia drogi powiatowej Nr 1442Z, ul. Jodłowa w Chojnie.
 10. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s wyrażenia zgody na zlecenie wykonania poprawy systemu odwodnienia drogi powiatowej Nr 1452Z, ul. Owocowa w Chojnie.
 11. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami dot. wyrażenia zgody na podpisanie umowy z Gminą Trzcińsko-Zdrój w sprawie wspólnej realizacji robót drogowych.
 12. Wniosek Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w/s wyrażenia zgody na podpisanie umowy z Zarządem Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn.: "Działalność kontrolna w zakresie gospodarki wodnej i ochrony wód powierzchniowych stanowiących własność Skarbu Państwa w granicach powiatu gryfińskiego. Zwalczanie kłusownictwa wodnego".
 13. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest część tej samej nieruchomości.
 14. Wniosek Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji w/s zmiany w planie finansowym wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2012 r.
 15. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

data opublikowania: 2012-07-04 11:39:39
data ostatniej aktualizacji: 2012-07-04 11:39:39

Strona odwiedzona 349 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Jackiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.