Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

89 posiedzenie Zarządu Powiatu

2012-07-26, godz.08:00

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów Nr 87/IV/2012 z dnia 12 lipca 2012 r. i Nr 88/IV/2012 z dnia 18 lipca 2012 r.
 4. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1384Z Kłodowo - Trzcińsko-Zdrój - Warnice na odcinku Żelechowo - Grzybno o łącznej długości 2.288,34 m".
 5. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s zawarcia umowy na prowadzenie nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn. "Przebudowa drogi gruntowej - dojazd do pól miejscowości Żelechowo i Grzybno o długości odcinka 2.288 m".
 6. Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami i Zastępcy Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w/s wykonania poprawy systemu odwodnienia drogi powiatowej Nr 1391Z Chojna-Krzymów w m. Krzymów.
 7. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s akceptacji kosztorysu ofertowego i wyboru wykonawcy na prace dodatkowe przy "Modernizacji II piętra w budynku internatu przy ZSP nr 2 w Gryfinie wraz z wymianą instalacji sanitarnych i elektrycznych".
 8. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia:
  1. trybu postępowania - przetarg nieograniczony,
  2. wartości szacunkowej,
  3. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
  4. Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Termomodernizacja budynku przy ul. Dworcowej 1 w Chojnie w zakresie docieplenia stropodachu".
 9. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zmiany uchwały Rady Powiatu nr VII/62/2011 z dnia 25.08.2011 w sprawie Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Powiatu Gryfińskiego edycja VII na lata 2011-2016.
 10. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych i Zastępcy Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu w/s zatwierdzenia:
  1. trybu postępowania - przetarg nieograniczony,
  2. wartości szacunkowej,
  3. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
  4. Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Świadczenie usług z zakresu całodobowego przechowywania na parkingu strzeżonym pojazdów usuniętych z dróg na terenie Powiatu Gryfińskiego".
 11. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie.
 12. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w/s wyrażenia zgody na podpisanie umowy wykonania opracowania wniosku aplikacyjnego oraz wszelkich niezbędnych załączników dla projektu do konkursu otwartego nr 1/POKL/3.5/2012 na projekty dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu III "Wysoka jakość systemu oświaty", Działania 3.5 - "Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół".
 13. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie w/s przyjęcia opinii komisji dot. kierunków rozwoju instytucjonalnej pieczy zastępczej i mieszkań chronionych.
 14. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie w/s przyjęcia sprawozdania półrocznego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Szczecinie z wykonania zadania polegającego na prowadzeniu placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym dla dzieci i młodzieży, za okres od 01.01.2012 r. do 30.06.2012 r.
 15. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie w/s zwiększenia planu budżetowego jednostki na 2012 r.
 16. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie w/s zmiany harmonogramu wydatków budżetowych jednostki na rok 2012.
 17. Wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie w/s zmiany harmonogramu wydatków budżetowych jednostki na rok 2012.
 18. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie w/s zmian w planie wydatków budżetowych jednostki na rok 2012.
 19. Wniosek Dyrektora Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Chojnie w/s zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetowych jednostki na 2012 r.
 20. Wniosek Dyrektora Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Chojnie w/s zmiany harmonogramu wydatków budżetowych jednostki na rok 2012.
 21. Wniosek Dyrektora Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Chojnie w/s zmian w planie wydatków budżetowych jednostki na rok 2012.
 22. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnie w/s zmian w planie finansowym jednostki na 2012 r.
 23. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnie w/s zmian w planie finansowym jednostki na 2012 r.
 24. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnie w/s zmian w harmonogramie wydatków budżetowych jednostki na 2012 r.
 25. Wniosek Geodety Powiatowego w/s zmian w planie wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2012 r.
 26. Wniosek Skarbnika Powiatu w/s przyjęcia sprawozdania z dokonanych umorzeń wierzytelności oraz ulg za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2012 r.
 27. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany budżetu powiatu na 2012 rok oraz zmiany uchwały nr 185/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05.01.2012 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok.
 28. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany uchwały nr 197/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 26.01.2012 r. w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok.
 29. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

data opublikowania: 2012-07-25 11:53:19
data ostatniej aktualizacji: 2012-07-25 11:53:19

Strona odwiedzona 320 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Jackiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.