Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

90 posiedzenie Zarządu Powiatu

2012-08-02, godz.08:00

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr 89/IV/2012 z dnia 26 lipca 2012 r.
 4. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2012 roku w zakresie: "Przeprowadzenie kampanii edukacyjnej uświadamiającej społeczeństwo o zagrożeniach dla zdrowia związanych z emisją benzo(a)-pirenu podczas spalania paliw stałych (w tym odpadów) w paleniskach domowych o niskiej sprawności".
 5. Wniosek Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji w/s wyrażenia zgody na przekazanie na czas nieoznaczony w formie umowy użyczenia Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w Gryfinie zbędnych składników majątkowych, dotychczas użytkowanych przez Starostwo Powiatowe w Gryfinie.
 6. Wniosek Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji w/s wyrażenia zgody na przekazanie na czas oznaczony w formie umowy użyczenia Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego w Niegowie, prowadzącemu Dom Pomocy Społecznej w Moryniu, zbędnych składników majątkowych dotychczas użytkowanych przez Starostwo Powiatowe w Gryfinie.
 7. Wniosek Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji w/s zapoznania się z raportem stanu ubezpieczeń Powiatu Gryfińskiego za okres 01.10.2010-30.06.2012 oraz przedłużenia umowy serwisu brokerskiego z firmą Nord Partner Sp. z o.o., której przedmiotem jest wykonywanie obsługi brokerskiej w zakresie interesów ubezpieczeniowych Powiatu Gryfińskiego.
 8. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zaopiniowania propozycji zaliczenia ulicy Szkolnej w Chojnie do kategorii dróg gminnych.
 9. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s pozbawienia ulicy Szkolnej w Chojnie kategorii drogi powiatowej.
 10. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s pozbawienia ulicy Plac Wolności w Moryniu kategorii drogi powiatowej.
 11. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s rozstrzygnięcia postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprzez przebudowę chodników oraz zjazdów położonych w ciągu dróg powiatowych na terenie gminy Mieszkowice".
 12. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s rozstrzygnięcia postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Przebudowa ciągu pieszo - rowerowego na ulicy Moryńskiej w Mieszkowicach, na odcinku 0+000 km - do 0+230 km".
 13. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s rozstrzygnięcia postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Remont nawierzchni wyznaczonego odcinka drogi powiatowej Nr 1360Z, poprzez wykonanie profilowania i ułożenie warstwy ścieralnej".
 14. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s wprowadzenia dotacji z Gminy Mieszkowice z przeznaczeniem na wspólną realizację robót drogowych na terenie gminy Mieszkowice oraz podpisanie Umowy z Gminą Mieszkowice w sprawie wykonania w 2012 roku robót drogowych na drogach powiatowych na terenie gminy Mieszkowice.
 15. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s zatwierdzenia wyboru wykonawcy na opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi powiatowej Nr 1409Z Warnice - Stare Łysogórski na odcinku od miejscowości Witnica do stacji Witnica (do drogi przed przejazdem kolejowym) o długości ok.1,4 km.
 16. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s podpisania umowy na roboty dodatkowe z firmą MUSING Sp. z o.o. ze Szczecina przy inwestycji pod nazwą "Przebudowa ulic powiatowych Żółkiewskiego i Dworcowej w Chojnie".
 17. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s wyboru Wykonawcy na pełnienie nadzoru nad czyszczeniem wraz z inspekcją telewizyjną istniejącego kanału deszczowego i wykonania dokumentacji technicznej naprawy w zadaniu pn. "Wymiana sieci wodno-kanalizacyjnej i instalacji deszczowej na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego oraz Wielofunkcyjnej Placówki Szkolno-Wychowawczej w Chojnie".
 18. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s wyboru Wykonawcy na "Dostawę wraz z montażem mebli do internatu przy ZSP nr 2 w Gryfinie.
 19. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w/s zwiększenia dotacji dla Gminy Gryfino na realizcję powierzonego zadania w zakresie kultury fizycznej.
 20. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki dot. rozpatrzenia oferty organizacji pozarządowej z zakresu turystyki i krajoznawstwa (druk nr 17/90).
 21. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie -Wydziału "ZD".
 22. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie w/s zwiększenia planu finansowego jednostki na 2012 r.
 23. Wniosek Skarbnika Powiatu dot. informacji w/s okresowej kontroli prawidłowości złożonych sprawozdań budżetowych za okres od 01.01.2012 do 30.06.2012 r.
 24. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany budżetu powiatu na 2012 rok oraz zmiany uchwały nr 185/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05.01.2012 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok.
 25. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

data opublikowania: 2012-08-01 12:57:41
data ostatniej aktualizacji: 2012-08-01 12:57:41

Strona odwiedzona 400 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Jackiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.