Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

96 posiedzenie Zarządu Powiatu

2012-09-13, godz.08:00

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr 95/IV/2012 z dnia 6 września 2012 r.
 4. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s przesunięcia środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych między zadaniami realizowanymi w 2012r.
 5. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami dot. wyrażenia zgody na podpisanie Aneksu do umowy zawartej z Gminą Stare Czarnowo w/s wspólnego wykonania remontu chodnika w ciągu ul. Szczecińskiej w Starym Czarnowie.
 6. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Zakładem Projektów i Dokumentacji Geologiczno-Górniczo-Środowiskowych "geoDRILLING SYSTEM" na opracowanie raportu oddziaływania na środowisko dla potrzeb uzyskania pozwolenia na przebudowę drogi powiatowej Szczecin-Binowo.
 7. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s zatwierdzenia:
  1. trybu postępowania - przetarg nieograniczony,
  2. wartości szacunkowej,
  3. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
  4. Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2012/2013 oraz 2013/2014 z podziałem na zadania: zadanie Nr I - gmina: Stare Czarnowo, zadanie Nr II - gmina Gryfino, zadanie Nr III - gminy: Banie i Widuchowa, zadanie Nr IV - gmina Chojna, zadanie Nr V - gmina Trzcińsko-Zdrój, zadanie Nr VI - gminy: Cedynia i Moryń, zadanie Nr VII - gmina Mieszkowice oraz zadanie Nr VIII - miasto Gryfino".
 8. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s wyrażenia zgody na zlecenie wykonania uzupełnienia poboczy w celu właściwego odwodnienia drogi powiatowej Nr 1390Z Chojna - Piasek na odcinku Krzymów do skrzyżowania z DP 1386Z Nawodna - Bielinek.
 9. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s ustalenia wysokości cen wywoławczych w III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego, położonych przy ul. Łużyckiej w Gryfinie.
 10. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s ustalenia wysokości cen wywoławczych w III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego, położonych przy ul. Moryńskiej w Mieszkowicach.
 11. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie w/s zmiany planu wydatków budżetowych jednostki na 2012 r.
 12. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie w/s zmiany planu wydatków budżetowych jednostki na 2012 r.
 13. Wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie w/s zwiększenia planu finansowego wydatków budżetowych jednostki na 2012 r.
 14. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie w/s zwiększenia planu wydatków budżetowych jednostki na 2012 r.
 15. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie w/s zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetowych jednostki na 2012 r.
 16. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie w/s zmiany w harmonogramie wydatków budżetowych jednostki na 2012 r.
 17. Wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie w/s zwiększenia planu wydatków budżetowych jednostki na 2012 r.
 18. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2012 r. -Wydziału "ZD".
 19. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w/s zmiany planu dochodów i wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2012 r. -Wydziału "OŚ".
 20. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie w/s zmiany planu wydatków budżetowych jednostki na 2012 r.
 21. Wniosek Zastępcy Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie w/s zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych jednostki na 2012 r.
 22. Wniosek Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru w/s zmiany w planie wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2012 r. -Wydziału "GP".
 23. Wniosek Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru w/s zmiany w planie wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2012 r. -Wydziału "GP".
 24. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany budżetu powiatu na 2012 rok oraz zmiany uchwały nr 185/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05.01.2012 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok.
 25. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zmiany budżetu powiatu na 2012 rok.
 26. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s podpisania Aneksu do umowy na wykonanie usługi czyszczenia i przeglądu kamerą telewizyjną kanalizacji deszczowej DN500 i DN700 na terenie SOSW i WPOW w Chojnie ul. Przedmurze 4.
 27. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s udzielenie pełnomocnictwa Wicedyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie.
 28. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

data opublikowania: 2012-09-12 15:02:13
data ostatniej aktualizacji: 2012-09-12 15:02:13

Strona odwiedzona 398 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Jackiewicz
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.