Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

97 posiedzenie Zarządu Powiatu

2012-09-20, godz.08:00

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr 96/IV/2012 z dnia 13 września 2012 r.
 4. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s przyjęcia i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację programu "Aktywny samorząd" w 2012r.
 5. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Dębcach i Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju.
 6. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zmiany uchwały Nr IV/25/2011 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 3 lutego 2011 r. w sprawie zasad zwrotu członkom Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz osobom powołanym do udziału w jej pracach wydatków rzeczywiście poniesionych.
 7. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zlecenia robót ogólnobudowlanych w budynkach jednostek organizacyjnych - internacie przy ZSP nr 1 w Chojnie przy ul. Żółkiewskiego 5.
 8. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia:
  1. trybu postępowania - przetarg nieograniczony,
  2. wartości szacunkowej,
  3. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
  4. Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Termomodernizacja obiektów Powiatu Gryfińskiego".
 9. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zmiany uchwały Rady Powiatu nr VII/62/2011 z dnia 25.08.2011 w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Powiatu Gryfińskiego edycja VII na lata 2011 - 2016.
 10. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s powołania komisji stypendialnej do rozpatrywania wniosków w ramach realizacji "Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Gryfińskiego".
 11. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystki dot. wniosku Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie w/s wyrażenia zgody na nauczanie indywidualne w wymiarze 8 godzin tygodniowo dla uczennicy kl. III SP.
 12. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego w/s zapoznania się z dokumentami na Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Szpital Powiatowy w Gryfinie.
 13. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s wyrażenia zgody na zlecenie wykonania poprawy systemu odwodnienia drogi powiatowej Nr 1398Z Przyjezierze - Jelenin w miejscowości Mirowo.
 14. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s wyrażenia zgody na zlecenie usunięcia 6 szt. karpin drzew znajdujących się w pasie drogi powiatowej Nr 1397Z Mętno - Moryń.
 15. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s zmiany planu finansowego oraz podpisania umowy na roboty dodatkowe ze Spółdzielnią Usług Rolnych "ROL-BUD" z Trzcińska Zdroju, wynikłe w czasie realizacji przebudowy chodnika w m. Krzymów Gmina Chojna.
 16. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s zatwierdzenia:
  1. trybu postępowania - przetarg nieograniczony,
  2. wartości szacunkowej,
  3. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
  4. Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Świadczenie usługi polegającej na ścince pobocza wraz z wywozem pozyskanego gruntu - w ramach modernizacji odwodnienia na drogach powiatowych w powiecie gryfińskim".
 17. Wniosek Zastępcy Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie w/s zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych jednostki na 2012 r.
 18. Wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie w/s zmiany w harmonogramie wydatków budżetowych jednostki na 2012 r.
 19. Wniosek Skarbnika Powiatu w/s zmiany w harmonogramie wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2012 r.
 20. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany budżetu powiatu na 2012 rok oraz zmiany uchwały nr 185/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05.01.2012 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok.
 21. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

data opublikowania: 2012-09-19 12:55:58
data ostatniej aktualizacji: 2012-09-19 12:55:58

Strona odwiedzona 436 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Jackiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.