Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

99 posiedzenie Zarządu Powiatu

2012-10-04, godz.08:00

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr 98/IV/2012 z dnia 27 września 2012 r.
 4. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki dot. wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie w/s wyrażenia zgody na nauczanie indywidualne dla ucznia klasy I LO.
 5. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w/s. przyjęcia protokołu oraz podjęcia uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s określenia listy stypendystów Stypendium Rady Powiatu Gryfińskiego dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Gryfiński.
 6. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu Konkursu "Nagroda Starosty Gryfińskiego za promocję powiatu".
 7. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w/s przyznania nagród Starosty Gryfińskiego dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Gryfiński z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
 8. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s udzielenie pełnomocnictwa Wicedyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie.
 9. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych, wraz z uzupełnieniem, w/s zatwierdzenia wyboru Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Termomodernizacja budynku przy ul. Dworcowej 1 w Chojnie w zakresie docieplenia stropodachu".
 10. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s wyboru Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Sporządzanie i dostarczanie całodziennego wyżywienia dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie".
 11. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych i Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego w/s wyboru oferty na roboty remontowe murków oporowych na terenie przylegającym do budynku Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ul. 11 Listopada 16 d.
 12. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s wyrażenia zgody na zawarcie porozumień z ENEA Operator dot. rezygnacji z realizacji umów o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Gryfinie.
 13. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego dot. rozpatrzenia propozycji Agencji Nieruchomości Rolnych w/s rozwiązania umowy najmu pomieszczeń znajdujących się w budynku przy ul. Sprzymierzonych 9 w Gryfinie.
 14. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego dot. rozpatrzenia wniosku "BROKERS" Roman Grzywacz ze Szczecina w/s wyrażenia zgody na przeprowadzenie kabla elektrycznego od trafostacji znajdującej się na działce nr 236/1, będącej własnością Powiatu Gryfińskiego w użytkowaniu wieczystym ENEA Operator Sp. z o.o. Poznań, a następnie pod drogą w istniejącym przepuście w działce nr 236/2 będącej własnością Powiatu Gryfińskiego, w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie.
 15. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami i Zastępcy Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w/s zatwierdzenia protokołu z postępowania przetargowego w trybie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych na zadanie pn. "Świadczenie usługi polegającej na ścince pobocza wraz z wywozem pozyskanego gruntu - w ramach modernizacji odwodnienia na drogach powiatowych w powiecie gryfińskim".
 16. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami dot. zatwierdzenia wyboru wykonawcy i podpisania umowy na wykonanie remontu drogi powiatowej Nr 1466Z - ul. Kościuszki w Cedyni oraz DP Nr 1432Z Lubiechów G. - Orzechów w m. Lubiechów Górny o łącznej pow. 930 m2.
 17. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s określenia zasad dzierżawy miejsc postojowych na parkingu przy ulicy Pomorskiej w Gryfinie z przeznaczeniem na sprzedaż kwiatów oraz akcesoriów związanych z Dniem Wszystkich Świętych.
 18. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s powołania komisji doraźnej ds. przeprowadzenia licytacji ustnej na dzierżawę miejsc postojowych na parkingu przy ulicy Pomorskiej w Gryfinie z przeznaczeniem na sprzedaż kwiatów oraz akcesoriów związanych z Dniem Wszystkich Świętych.
 19. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnie w/s zmiany w planie finansowym jednostki na 2012 r.
 20. Wniosek Zastępcy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie w/s zmiany w planie wydatków budżetowych jednostki na 2012 r.
 21. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany budżetu powiatu na 2012 rok oraz zmiany uchwały nr 185/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05.01.2012 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok.
 22. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

data opublikowania: 2012-10-03 11:06:08
data ostatniej aktualizacji: 2012-10-03 11:06:08

Strona odwiedzona 325 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Jackiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.