Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

100 posiedzenie Zarządu Powiatu

2012-10-11, godz.08:00

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr 99/IV/2012 z dnia 4 października 2012 r.
 4. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie zmieniającej uchwałę w sprawie określenia listy stypendystów Stypendium Rady Powiatu Gryfińskiego dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Gryfiński.
 5. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s powołania Kapituły Konkursu "Nagroda Starosty Gryfińskiego za promocję powiatu".
 6. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w/s konsultacji społecznych projektu "Program współpracy Powiatu Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013".
 7. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w/s wyrażenia zgody na nauczanie indywidualne w wymiarze 12 godzin tygodniowo dla uczennicy klasy III LO.
 8. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w/s zatwierdzenia propozycji zadań oraz wysokości dotacji celowej przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
 9. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzanie Drogami w/s zatwierdzenia protokołu z postępowania przetargowego w trybie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych na zadanie pn. "zimowe utrzymanie dróg powiatowych w latach 2012-2014 na terenie powiatu gryfińskiego z podziałem na osiem zadań".
 10. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzanie Drogami w/s podpisania aneksu do Umowy z dnia 30.11.2011 r. w/s wspólnej realizacji w 2012 roku robót drogowych na drodze powiatowej Nr 1390Z Chojna-Piasek, w m. Krzymów zawartej z gminą Chojna i wprowadzenie dotacji z Gminy Chojna w wysokości 28.416,64 zł, z przeznaczeniem na wspólną realizację zadania pn.: "Przebudowa chodnika w m. Krzymów".
 11. Wniosek Naczelnika Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s wyboru oferty na wykonanie projektu przebudowy, rozbudowy budynku Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 9 w Gryfinie.
 12. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie w/s zwiększenia planu wydatków budżetowych jednostki na 2012 r.
 13. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie w/s wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań, których termin zapłaty upływa w 2013 r.
 14. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany budżetu powiatu na 2012 rok oraz zmiany uchwały nr 185/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05.01.2012 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok.
 15. Wniosek Skarbnika Powiatu dot. zlecenia kontroli zasad naliczania i pobierania opłat z tytułu usług geodezyjno-kartograficznych.
 16. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

data opublikowania: 2012-10-10 14:36:07
data ostatniej aktualizacji: 2012-10-10 14:36:07

Strona odwiedzona 387 razy
Inf. przygotowana przez: Dominika Konopnicka
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.