Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

101 posiedzenie Zarządu Powiatu

2012-10-18, godz.08:05

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr 100/IV/2012 z dnia 11 października 2012 r.
 4. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s wyboru Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie zapytania o cenę pn. "Dostawa materiałów biurowych dla Starostwa Powiatowego w Gryfinie".
 5. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s przyznania dotacji celowej ze środków finansowych Powiatu Gryfińskiego dla spółek wodnych na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych i związanych z nimi funkcjonalnie urządzeń wodnych.
 6. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s przesunięcia środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych między zadaniami realizowanymi w 2012 r.
 7. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w konkursie na realizację zadań własnych powiatu polegających na prowadzeniu Domu Pomocy Społecznej w Dębcach oraz Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju.
 8. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu w/s wyrażenia zgody na likwidację pojazdu stanowiącego własność Powiatu Gryfińskiego.
 9. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami dot. wyrażenia zgody na podpisanie Umowy darowizny w sprawie przekazania kostki brukowej dla Komendy Powiatowej Policji w Gryfinie.
 10. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s wprowadzenia dotacji z Gminy Mieszkowice z przeznaczeniem na wspólną realizację dodatkowych robót drogowych w zadaniu pn. "Roboty drogowe na drogach powiatowych na terenie gm. Mieszkowice" oraz podpisanie umowy na roboty dodatkowe, wynikłe w czasie realizacji przebudowy chodników na terenie gminy Mieszkowice.
 11. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s wyrażenia zgody na zlecenie zakupu znaków drogowych dla potrzeb oznakowania pionowego dróg powiatowych.
 12. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s wyrażenia zgody na zlecenie wykonania montażu barier drogowych typu N2W5A na przepustach dróg powiatowych Nr 1388Z Chojna - Strzelczyn w m. Kamienny Jaz oraz DP Nr 1391Z Chojna-Krzymów w m. Stoki.
 13. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki dot. podpisania porozumienia z Gminą Chojna o współpracy w zakresie oświaty polegającego na realizacji zajęć rewalidacyjnych dla dziecka ze Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Chojnie.
 14. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s przyjęcia "Strategii optymalizacji funkcjonowania oświaty specjalnej w Powiecie Gryfińskim".
 15. Wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie w/s zmiany harmonogramu wydatków budżetowych jednostki na rok 2012.
 16. Wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie w/s zwiększenia planu wydatków budżetowych jednostki na rok 2012.
 17. Wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie w/s zmiany w planie wydatków budżetowych jednostki na 2012 r.
 18. Wniosek Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji w/s zmiany w planie finansowym wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2012 r.
 19. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s zmiany planu wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2012 r. - Wydziału "ZD".
 20. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany budżetu powiatu na 2012 rok oraz zmiany uchwały nr 185/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05.01.2012 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok.
 21. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

data opublikowania: 2012-10-17 11:31:40
data ostatniej aktualizacji: 2012-10-17 11:31:40

Strona odwiedzona 339 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Jackiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.