Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

107 posiedzenie Zarządu Powiatu

2012-12-06, godz.08:10

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr 106/IV/2012 z dnia 29 listopada 2012 r.
 4. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki dot. podpisania aneksu do umowy zawartej z Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym w Szczecinie.
 5. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s wyrażenia zgody na likwidację I Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie przy ul. Niepodległości 16.
 6. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego w/s rozpatrzenia wniosku najemcy dot. zamiany lokalu mieszkalnego przy ul. Dworcowej 1 w Chojnie.
 7. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego w/s rozpatrzenia wniosku dot. rozwiązania umowy najmu lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Dworcowej 1 w Chojnie.
 8. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym na okres 5 lat nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, położonej w Daleszewie.
 9. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym na okres 5 lat nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, położonej w Trzcińsku - Zdroju.
 10. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia:
  1. trybu postępowania - przetarg nieograniczony,
  2. wartości szacunkowej,
  3. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
  4. Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Dostawa pieluchomajtek dla mieszkańców DPS w Nowym Czarnowie refundowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia".
 11. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia:
  1. trybu postępowania - przetarg nieograniczony,
  2. wartości szacunkowej,
  3. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
  4. Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Dostarczenie leków i materiałów medycznych dla DPS Nowe Czarnowo".
 12. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienie publicznego prowadzonym w trybie zapytania o cenę pn. "Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych dla Starostwa Powiatowego w Gryfinie".
 13. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Dostawa oleju opałowego lekkiego".
 14. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych oraz Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji w/s zawarcia aneksu do umowy na "Dostawę wraz z montażem zapleczy kuchennych".
 15. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zmiany w planie wydatków na rok 2013 środków będących w dyspozycji Wydziału "RI".
 16. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie w/s zwiększenia planu wydatków budżetowych jednostki na rok 2012.
 17. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie w/s zmiany planu wydatków budżetowych jednostki na rok 2012.
 18. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie w/s zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetowych jednostki na rok 2012.
 19. Wniosek Wicedyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie w/s zwiększenia planu wydatków budżetowych jednostki na 2012 rok.
 20. Wniosek Dyrektora Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Chojnie w/s zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetowych jednostki na 2012 rok.
 21. Wniosek Dyrektora Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Chojnie w/s zmian w planie wydatków budżetowych jednostki na rok 2012.
 22. Wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie w/s zmian w planie wydatków i dochodów budżetowych jednostki na rok 2012.
 23. Wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie w/s zmian w planie wydatków budżetowych jednostki na rok 2012.
 24. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie w/s zmiany planu wydatków budżetowych jednostki na 2012 r.
 25. Wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie w/s zmiany w planie wydatków budżetowych jednostki na 2012 r.
 26. Wniosek Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Gryfinie w/s umorzenia odsetek za zwłokę.
 27. Wniosek Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Gryfinie w/s zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych jednostki na 2012 r.
 28. Wniosek Kierownika Referatu Informatyki w/s zmiany w planie wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2012 r.
 29. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany budżetu powiatu na 2012 rok oraz zmiany uchwały nr 185/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05.01.2012 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok.
 30. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zmiany budżetu powiatu na 2012 rok.
 31. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zmiany uchwały nr XI/82/2011 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 22.12.2011 r. w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2012 - 2039.
 32. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

data opublikowania: 2012-12-05 12:19:50
data ostatniej aktualizacji: 2012-12-05 12:19:50

Strona odwiedzona 333 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Jackiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.