Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

108 posiedzenie Zarządu Powiatu

2012-12-13, godz.11:00

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr 107/IV/2012 z dnia 6 grudnia 2012 r.
 4. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zmiany Uchwały Nr XVI/138/2012 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 27.09.2012 r. w sprawie przyjęcia i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację programu: "Aktywny samorząd" w 2012 r.
 5. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki dot. podpisania aneksu do umowy zawartej z Klubem Sportowym HERMES z siedzibą w Gryfinie.
 6. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki dot. przedstawienia informacji przygotowanych przez dyrektorów szkół w zakresie planów rozwoju szkół, kryteriów naborów do klas pierwszych, zasad polityki kadrowej.
 7. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami dot. podpisania aneksu do trójstronnego porozumienia w sprawie określenia zakresu działań zmierzających do rozwiązania niesprawności kolektorów tłocznych kanalizacji sanitarnej, zlokalizowanych w pasie drogowym ul. Odrzańskiej w Mieszkowicach.
 8. Wniosek Głównego Specjalisty ds. Kontroli w sprawie przyjęcia protokołu z kontroli przeprowadzonej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie oraz skierowanie wystąpienia pokontrolnego do Dyrektora jednostki.
 9. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego dot. zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej, w celu rozpatrzenia zasadności powołania drugiej osoby do składu Zarządu Spółki z o.o. "Szpital Powiatowy" w Gryfinie.
 10. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego w/s udzielenia zgody na prolongatę terminu w celu wykonania zadania inwestycyjnego, przewidzianego na 2012 r. w planie inwestycyjnym stanowiącym integralną część umowy zbycia udziałów.
 11. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie w/s zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetowych jednostki na rok 2012.
 12. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie w/s zwiększenia planu wydatków budżetowych jednostki na rok 2012.
 13. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie w/s zmiany w planie finansowym jednostki na 2012 r.
 14. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie w/s zmiany planu wydatków budżetowych jednostki na 2012 r.
 15. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany budżetu powiatu na 2012 rok oraz zmiany uchwały nr 185/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05.01.2012 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok.
 16. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

data opublikowania: 2012-12-12 12:10:52
data ostatniej aktualizacji: 2012-12-12 12:10:52

Strona odwiedzona 270 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Jackiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.