Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

110 posiedzenie Zarządu Powiatu cd.

2012-12-21, godz.09:30

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów: Nr 108/IV/2012 z dnia 13 grudnia 2012 r., Nr 109/IV/2012 z dnia 17 grudnia 2012 r.
 4. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego dot. rozpatrzenia wniosku dotyczącego rozwiązania umowy najmu pomieszczenia biurowego w budynku przy ul. Dworcowej 1 w Chojnie.
 5. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s utworzenia Społecznej Straży Rybackiej.
 6. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zagospodarowania materiału rozbiórkowego, pochodzącego z robót drogowych realizowanych w 2012 roku na drogach powiatowych.
 7. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s ustalenia stawek sprzedaży materiału rozbiórkowego, pochodzącego z robót drogowych realizowanych na drogach powiatowych.
 8. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s podpisania Aneksu nr 2 do umowy zawartej z Gminą Stare Czarnowo w/s wykonania robót drogowych na drogach powiatowych na terenie gminy oraz Aneksu nr 1 do umowy zawartej z Gminą Mieszkowice w/s wykonania robót drogowych na drogach powiatowych na terenie gminy.
 9. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s przystąpienia Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie do partnerskiego projektu systemowego "Piramida kompetencji" II edycja - współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 oraz udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie do dokonywania wszelkich czynności związanych z realizacją tego projektu.
 10. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s wyrażenia zgody na zawarcie aneksu nr 1 do porozumienia zawartego pomiędzy Powiatem Gryfińskim a Gminą Gryfino w sprawie przekazania Gminie Gryfino zadania własnego w zakresie prowadzenia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 z siedzibą w Gryfinie przy ul. Niepodległości 16.
 11. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystki dot. wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie w/s wyrażenia zgody na nauczanie indywidualne dla ucznia kl. V.
 12. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki dot. podpisania dwóch porozumień z Gminą Chojna o współpracy w zakresie oświaty polegającej na realizacji zajęć rewalidacyjnych dla dwojga dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Chojnie.
 13. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zawarcia Aneksu do umowy na "Dostawę wraz z montażem zapleczy kuchennych".
 14. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s podpisania Aneksu nr 1 do umowy na wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę wraz z rozbudową budynku Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 9 w Gryfinie.
 15. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s ujęcia w planach finansowych na rok 2013 zadania polegającego na modernizacji instalacji c.o w Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie.
 16. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu w/s wyrażenia zgody na podpisanie Aneksu do umowy w związku z wprowadzeniem nowego modułu w systemie informatycznym wspomagającego starostwa w procesie wydawania uprawnień.
 17. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnie w/s zmiany w planie finansowym jednostki na 2012 r.
 18. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnie w/s zmiany w planie finansowym jednostki na 2012 r.
 19. Wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie w/s zmiany w planie finansowym jednostki na 2012 r.
 20. Wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie w/s wyrażenia zgody na zawarcie umowy dotyczącej usługi publikacji ogłoszeń prasowych dotyczących projektu "Kobieta - atrakcyjny pracownik" 6.1.1 PO KL oraz umowy dotyczącej usługi wykonania materiałów reklamowo-promocyjnych - kalendarzy książkowych oraz długopisów dotyczących projektu "Kobieta - atrakcyjny pracownik" 6.1.1 POKL dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.
 21. Wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie w/s zmiany w planie finansowym jednostki na 2012 r.
 22. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s zmiany planu wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2012 r. -Wydziału "ZD".
 23. Wniosek Kierownika Referatu Informatyki w/s zmiany planu wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2012 r. -Wydziału "I".
 24. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie w/s zmiany planu wydatków budżetowych jednostki na 2012 r.
 25. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie w/s zmiany planu wydatków budżetowych jednostki na 2012 r.
 26. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie w/s zmiany harmonogramu wydatków budżetowych jednostki na 2012 r.
 27. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie w/s wyrażenia zgody na zaciąganie zobowiązań, których termin zapłaty upływa w 2013 r.
 28. Wniosek Dyrektora Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Chojnie w/s zwiększenia planu wydatków budżetowych jednostki na 2012 r.
 29. Wniosek Dyrektora Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Chojnie w/s zwiększenia planu wydatków budżetowych jednostki na 2012 r.
 30. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie w/s zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych jednostki na 2012 r.
 31. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

data opublikowania: 2012-12-21 14:08:48
data ostatniej aktualizacji: 2012-12-21 14:08:48

Strona odwiedzona 299 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Jackiewicz
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.