Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

112 posiedzenie Zarządu Powiatu

2013-01-10, godz.08:15

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów: Nr 110/IV/2012 z dnia 20 i 21 grudnia 2012 r., Nr 111/IV/2012 z dnia 31 grudnia 2012 r.
 4. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Komisji Rady Powiatu w Gryfinie za 2012 r.
 5. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Powiatu w Gryfinie na 2013 r.
 6. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z realizacji rocznego planu kontroli za 2012 r.
 7. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Gryfinie na 2013 r.
 8. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Gryfinie na 2013 r.
 9. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s podpisania umowy na utrzymanie czystości ulic powiatowych na terenie miasta Gryfino.
 10. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami dot. wniosku Zakładu Gospodarki Komunalnej w Widuchowej w/s rozłożenia na raty opłat za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasach drogowych dróg powiatowych.
 11. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s zatwierdzenia wyboru oferty i podpisania umowy na opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej Gryfino-Linie.
 12. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s wyrażenia zgody na zlecenie wykonania remontu nawierzchni bitumicznej masą na gorąco na drogach powiatowych na terenie gminy Gryfino i Chojna.
 13. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie w/s zwiększenia liczby uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Goszkowie.
 14. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s sfinansowania z rezerwy ogólnej budżetu powiatu na 2013 robót polegających na "Modernizacji instalacji c.o w Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie, etap II - roboty w zakresie Pawilonu Rehabilitacyjno-Terapeutycznego.
 15. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienie publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Dostawa pieluchomajtek dla mieszkańców DPS w Nowym Czarnowie refundowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia".
 16. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie uchwalenia Regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Gryfinie.
 17. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok.
 18. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s uchwalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2013 rok.
 19. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok i upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych powiatu oraz kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży do dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych, których są dysponentami na 2013 rok.
 20. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

data opublikowania: 2013-01-09 13:29:32
data ostatniej aktualizacji: 2013-01-09 13:29:32

Strona odwiedzona 411 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Jackiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.