Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

113 posiedzenie Zarządu Powiatu

2013-01-17, godz.08:10

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr 112/IV/2013 z dnia 10 stycznia 2013 r.
 4. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie dot. wydania opinii w sprawie objęcia funkcji Kierownika Domu Pomocy Społecznej w Dębcach.
 5. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie w/s przedstawienia informacji o skutkach finansowych realizacji uchwał Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 16 lutego 2012 roku: Nr XII/92/2012, Nr XII/93/2012, Nr XII/94/2012, Nr XII/95/2012.
 6. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa dot. akceptacji pisma w/s przedsięwzięć planowanych do realizacji przez Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie związanych z obszarem Międzyodrza.
 7. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie, ul. Łużycka 82 oraz zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej Specjalnej w Gryfinie i Gimnazjum Specjalnego w Gryfinie wchodzących w jego skład oraz włączenia Szkoły Podstawowej Specjalnej i Gimnazjum Specjalnego w Nowym Czarnowie do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie, ul. Podmurze 4 i zmiany nazwy Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie na Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Chojnie.
 8. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zamiaru likwidacji niektórych szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie, ul. Łużycka 91.
 9. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zamiaru likwidacji Liceum Ogólnokształcącego Uzupełniającego im. ppor. Ryszarda Kuleszy wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie, ul. Dworcowa 3.
 10. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s udzielenia pełnomocnictwa wicedyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie.
 11. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki dot. wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie w sprawie wyrażenia zgody na nauczanie indywidualne dla ucznia klasy I ZSZ.
 12. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w/s ustalenia dotacji na rok 2013 dla Gminy Gryfino i Gminy Chojna na realizację powierzonego zadania publicznego w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej oraz dotacji dla Gminy Gryfino na realizację powierzonego zadania publicznego w zakresie prowadzenia zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej.
 13. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie.
 14. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie.
 15. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s wyboru ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Dostarczenie leków i materiałów medycznych dla DPS Nowe Czarnowo" z podziałem na dwie części.
 16. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s zatwierdzenia wyboru oferty i podpisania umowy z firmą geodezyjną na opracowanie wtórnika mapy do celów projektowych i wykonawczych dla planowanej do przebudowy drogi powiatowej Nr 1374Z Baniewice-Chojna.
 17. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s zatwierdzenia wyboru oferty i podpisania umowy z firmą geodezyjną na opracowanie aktualizacji wtórnika mapy do celów projektowych i wykonawczych dla planowanej do przebudowy drogi powiatowej Nr 1350Z i Nr 1352Z Szczecin-Binowo.
 18. Wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie w/s zmian w planie wydatków budżetowych jednostki na rok 2013.
 19. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnie w/s zmiany w planie finansowym jednostki na 2013 rok.
 20. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zmiany budżetu powiatu na 2013 r.
 21. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany budżetu powiatu na 2013 rok oraz zmiany uchwały nr 378/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.01.2013 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok.
 22. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

data opublikowania: 2013-01-16 12:55:22
data ostatniej aktualizacji: 2013-01-16 12:55:22

Strona odwiedzona 486 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Jackiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.