Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

117 posiedzenie Zarządu Powiatu

2013-02-14, godz.08:05

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr 116/IV/2013 z dnia 07 lutego 2013 r.
 4. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie w/s przyjęcia rocznego sprawozdania Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Szczecinie z wykonania zadania polegającego na prowadzeniu placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym dla dzieci i młodzieży, za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.
 5. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie w/s przyjęcia końcowego sprawozdania Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Szczecinie z wykonania zadania polegającego na prowadzeniu placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym dla dzieci i młodzieży, za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2012 r.
 6. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie w/s wyrażenia zgody na podpisanie Aneksu Nr 10 do umowy Nr 1/WTZ/2004 z dnia 15 października 2004 r. na dofinansowanie ze środków PFRON zadania - utworzenie i działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej w Goszkowie.
 7. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s wyrażenia zgody na przeprowadzenie prac remontowych w budynkach użytkowanych przez Dom Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju.
 8. Wniosek Przewodniczącego Zarządu Stowarzyszenia "Dom z Sercem" w Trzcińsku-Zdroju w/s zabezpieczenia środków finansowych na wymianę przyłącza energetycznego wraz z szafą elektryczną w Domu Pomocy Społecznej.
 9. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego w/s rozpatrzenia wniosku najemcy lokalu użytkowego w budynku przy ul. 11 Listopada 16 d w Gryfinie, dotyczącego nie dokonywania waloryzacji czynszu najmu za 2013 rok.
 10. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s ustalenia wysokości ceny wywoławczej w V przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, położonej przy ul. Moryńskiej w Mieszkowicach.
 11. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s ustalenia wysokości cen wywoławczych w V przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego, położonych przy ul. Łużyckiej w Gryfinie.
 12. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Gryfińskiego.
 13. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego w/s zakupu filmów na dvd z zakresu profilaktyki uzależnień i psychoprofilaktyki oraz tematyki dojrzewania dla młodzieży, wydawnictwa "Rubikon".
 14. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s upoważnienia Dyrektora Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Chojnie do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu w zakresie kierowanej jednostki.
 15. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s określenia listy stypendystów Stypendium Rady Powiatu Gryfińskiego dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Gryfiński.
 16. Wniosek Głównego Specjalisty ds. Kontroli w/s przyjęcia protokołu z kontroli przeprowadzonej w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Gryfinie.
 17. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia:
  1. trybu postępowania - przetarg nieograniczony,
  2. wartości szacunkowej,
  3. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
  4. Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego dla Starostwa Powiatowego w Gryfinie".
 18. Wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie w/s zwiększenia planu finansowego wydatków jednostki na rok 2013.
 19. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany uchwały Nr 21/II/03 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 19 marca 2003 r. w sprawie instrukcji inwentaryzacyjnej w jednostkach organizacyjnych Powiatu Gryfińskiego.
 20. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s metod wyceny i prowadzenia ksiąg pomocniczych niektórych kategorii aktywów i pasywów, wyłączeń wzajemnych rozliczeń między jednostkami oraz uproszczeń, które nie wywierają istotnie ujemnego wpływu na rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego Powiatu Gryfińskiego.
 21. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

data opublikowania: 2013-02-13 14:14:48
data ostatniej aktualizacji: 2013-02-13 14:14:48

Strona odwiedzona 277 razy
Inf. przygotowana przez: Edyta Rybacka
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.