Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

118 posiedzenie Zarządu Powiatu

2013-02-21, godz.11:00

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr 117/IV/2013 z dnia 14 lutego 2013 r.
 4. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s przystąpienia Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie do realizacji działań w ramach Grantu EURES Odra-Oder na lata 2012-2013 oraz udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie do dokonywania wszelkich czynności związanych z realizacją tego grantu.
 5. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s przystąpienia Powiatu Gryfińskiego - Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie do projektu "JUNIOR - program aktywizacji zawodowej absolwentów niepełnosprawnych" współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) oraz udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie do dokonywania wszelkich czynności związanych z realizacją tego projektu.
 6. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki dot. wykorzystania dotacji udzielonych organizacjom pozarządowym w roku 2012 na realizację zadań publicznych.
 7. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w/s dofinansowania Turnieju Wiedzy Pożarniczej.
 8. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w/s udzielenia dotacji dla Gminy Mieszkowice na przygotowanie inscenizacji upamiętniającej wkopanie I Słupa Granicznego w Czelinie.
 9. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s przyznania dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Gryfiński.
 10. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia planu zamówień publicznych dot. postepowań o udzielenie zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Gryfinie.
 11. Informacja Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych dot. zamówienia pn. Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego dla Starostwa Powiatowego w Gryfinie.
 12. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s rozpatrzenia wniosku Zakładu Gospodarki Komunalnej w Widuchowej w sprawie rozłożenia na raty opłat za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasach drogowych dróg powiatowych.
 13. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s zatwierdzenia wyboru wykonawcy i podpisania umowy na opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy przepustu w km 15+765 na rzece Rurzycy wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej Nr 1374Z Baniewice-Chojna w m. Rurka.
 14. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s zatwierdzenia:
  1. trybu postępowania - przetarg nieograniczony,
  2. wartości szacunkowej,
  3. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
  4. Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu gryfińskiego, z podziałem na 3 zadania I - gminy: Gryfino, Stare Czarnowo i Widuchowa, zadanie II - gminy Banie, Chojna i Trzcińsko-Zdrój, zadanie III - gminy: Cedynia, Mieszkowice i Moryń".
 15. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s zatwierdzenia wyboru ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Przebudowa ulic powiatowych - Słowiańskiej i Jagiellońskiej w Chojnie".
 16. Wniosek Sekretarza Powiatu w/s zatwierdzenia końcowego sprawozdania z inwentaryzacji rocznej za 2012 r.
 17. Wniosek Wicedyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie w/s zmiany w planie finansowym wydatków jednostki na 2013 r.
 18. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany budżetu powiatu na 2013 rok oraz zmiany uchwały nr 378/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.01.2013 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2013 r.
 19. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

data opublikowania: 2013-02-20 12:04:41
data ostatniej aktualizacji: 2013-02-20 12:04:41

Strona odwiedzona 326 razy
Inf. przygotowana przez: Edyta Rybacka
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.