Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

119 posiedzenie Zarządu Powiatu

2013-02-28, godz.07:40

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr 118/IV/2013 z dnia 21 lutego 2013 r.
 4. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie za rok 2012.
 5. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznanych Powiatowi Gryfińskiemu na 2013 r.
 6. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s ustalenia wysokości ceny wywoławczej w IV przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, położonej przy ul. Łużyckiej w Gryfinie.
 7. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego w/s umorzenia noty odsetkowej "Szpitalowi Powiatowemu w Gryfinie" Spółka z o.o. na kwotę 794,12 zł z tytułu nieterminowej płatności.
 8. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s wyrażenia zgody na zawarcie umowy na prowadzenie nadzoru inwestorskiego na zadanie pn. "Przebudowa ulic powiatowych Słowiańskiej i Jagiellońskiej w Chojnie".
 9. Wniosek Dyrektora Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Chojnie w/s dokonania zmian w harmonogramie realizacji wydatków jednostki na 2013 rok.
 10. Wniosek Wicedyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie w/s zmiany w harmonogramie wydatków jednostki na 2013 rok.
 11. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie w/s zmiany w planie finansowym wydatków jednostki na 2013 rok.
 12. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie w/s zmiany harmonogramu wydatków jednostki na rok 2013.
 13. Wniosek Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Gryfinie w/s dokonania zmian w harmonogramie wydatków jednostki na rok 2013.
 14. Wniosek Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Gryfinie w/s dokonania zmian w planie finansowym wydatków jednostki na rok 2013.
 15. Wniosek Skarbnika Powiatu dot. informacji w/s okresowej kontroli prawidłowości sprawozdań budżetowych oraz z operacji finansowych (miesięcznych, kwartalnych i rocznych) złożonych przez jednostki organizacyjne Powiatu Gryfińskiego za drugie półrocze 2012 r. oraz prawdopodobieństwa naruszenia dyscypliny finansów publicznych.
 16. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany uchwały nr 378/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.01.2013 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok.
 17. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany budżetu powiatu na 2013 rok oraz zmiany uchwały nr 378/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.01.2013 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok.
 18. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany uchwały nr 390/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 24.01.2013 r. w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok.
 19. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

data opublikowania: 2013-02-27 14:57:52
data ostatniej aktualizacji: 2013-02-27 14:57:52

Strona odwiedzona 284 razy
Inf. przygotowana przez: Edyta Rybacka
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.