Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

120 posiedzenie Zarządu Powiatu

2013-03-07, godz.08:00

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr 119/IV/2013 z dnia 28 lutego 2013 r.
 4. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie w/s ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych Powiatu Gryfińskiego w 2013 roku.
 5. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie w/s rozpatrzenia wniosku o rozłożenie na raty należności za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej.
 6. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie w/s podpisania porozumienia między Powiatem Gryfińskim a Miastem Szczecin w/s określenia zasad pokrywania przez Powiat Gryfiński kosztów rehabilitacji uczestnika Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Pomocy w Rozwoju Społecznym i Zawodowym Osób Niepełnosprawnych w Szczecinie z siedzibą przy ul. Przyszłości 21, nie będącego mieszkańcem Miasta Szczecin.
 7. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie w/s informacji dot. sprawozdania rocznego Warsztatów Terapii Zajęciowej w Goszkowie i w Gryfinie.
 8. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s ustalenia liczby oddziałów klas pierwszych oraz liczby uczniów i słuchaczy przyjmowanych do klas pierwszych w szkołach prowadzonych przez Powiat Gryfiński w roku szkolnym 2013/2014.
 9. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2013 roku w zakresie kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami oraz kultury fizycznej i turystyki.
 10. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego w/s rozpatrzenia wniosku Stowarzyszenia "Pod Dębami" w Dębcach w/s budowy windy zewnętrznej przy budynku Domu Pomocy Społecznej w Dębcach.
 11. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia:
  1. trybu postępowania - przetarg nieograniczony,
  2. wartości szacunkowej,
  3. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
  4. Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego dla Starostwa powiatowego w Gryfinie".
 12. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Budowa windy wraz z przedsionkiem w budynku internatu przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie".
 13. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s podpisania umowy z Gminą Trzcińsko-Zdrój w/s realizacji robót drogowych w ciągu dróg powiatowych na terenie gminy Trzcińsko-Zdrój.
 14. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s zatwierdzenia wyboru wykonawcy i podpisania umowy na opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi powiatowej Nr 1374Z Baniewcice-Chojna na odcinku od tablicy miejscowości Baniewice w kierunku Chojny (do granicy lasu) o długości ok. 1,5 km.
 15. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s zatwierdzenia:
  1. trybu postępowania - przetarg nieograniczony,
  2. wartości szacunkowej,
  3. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
  4. Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Remont cząstkowy grysami i emulsją asfaltową dróg powiatowych w 2013 roku, z podziałem na 3 zadania: zadanie I - gminy: Gryfino, Stare Czarnowo i Widuchowa, zadanie II - gminy: Banie, Chojna i Trzcińsko-Zdrój, zadanie III - gminy: Cedynia, Moryń i Mieszkowice".
 16. Wniosek Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji w/s zmiany w planie finansowym wydatków Starostwa Powiatowego na rok 2013 - Wydziału "OR".
 17. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu w/s zmiany w palnie finansowym wydatków Starostwa Powiatowego na rok 2013 - Wydziału "KM".
 18. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie w/s zmiany w planie finansowym wydatków jednostki na 2013 rok.
 19. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany budżetu powiatu na 2013 rok oraz zmiany uchwały nr 378/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.01.2013 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok.
 20. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zmiany uchwały nr XIX/154/2012 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 20.12.2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok.
 21. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały nr XIX/155/2012 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 20.12.2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2013 - 2039.
 22. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

data opublikowania: 2013-03-06 12:47:55
data ostatniej aktualizacji: 2013-03-06 12:47:55

Strona odwiedzona 369 razy
Inf. przygotowana przez: Edyta Rybacka
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.