Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

123 posiedzenie Zarządu Powiatu

2013-03-28, godz.07:40

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr 122/IV/2013 z dnia 21 marca 2013 r.
 4. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia:
  1. trybu postępowania - przetarg nieograniczony,
  2. wartości szacunkowej,
  3. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
  4. Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Opracowanie w formie tekstowej i graficznej planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Gryfińskiego".
 5. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s zatwierdzenia wyboru ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu gryfińskiego, z podziałem na 3 zadania: zadanie I - gminy: Gryfino, Stare Czarnowo i Widuchowa, zadanie II - gminy: Banie, Chojna i Trzcińsko-Zdrój, zadanie III - gminy: Cedynia, Mieszkowice i Moryń".
 6. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s nieodpłatnego przekazania samochodu marki Ford Transit dla Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego.
 7. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym w 2013 r.
 8. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w/s rozstrzygnięcia oferty organizacji pozarządowej z zakresu kultury.
 9. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w/s przyjęcia wzoru umowy o udzielenie dotacji organizacjom pozarządowym na wsparcie realizacji zadań publicznych w ramach otwartego konkursu ofert w 2013 roku.
 10. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s określenia zasad organizacji szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Gryfiński w roku szkolnym 2013/2014.
 11. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za 2012 r.
 12. Wniosek Wicedyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie w/s dokonania zmian w planie finansowym wydatków jednostki na rok 2013.
 13. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie w/s zmiany w harmonogramie wydatków jednostki na rok 2013.
 14. Wniosek Dyrektora Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Chojnie w/s dokonania zmian w harmonogramie realizacji wydatków jednostki na 2013 rok.
 15. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany budżetu powiatu na 2013 rok oraz zmiany uchwały nr 378/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.01.2013 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok.
 16. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany uchwały nr 390/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 24.01.2013 r. w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok.
 17. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

data opublikowania: 2013-03-27 12:26:40
data ostatniej aktualizacji: 2013-03-27 12:26:40

Strona odwiedzona 404 razy
Inf. przygotowana przez: Edyta Rybacka
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.