Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

125 posiedzenie Zarządu Powiatu

2013-04-11, godz.08:10

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr 124/IV/2013 z dnia 04 kwietnia 2013 r.
 4. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w konkursie na wspieranie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym w 2013 roku.
 5. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej w Powiecie Gryfińskim za rok 2012.
 6. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie dot. wyrażenia zgody na podpisanie umowy pomiędzy Powiatem Gryfińskim a Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym koło w Gryfinie oraz umowy pomiędzy Powiatem Gryfińskim a Stowarzyszeniem Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Promyk" w Goszkowie w/s dofinansowania 10 % kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej.
 7. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie dot. wyrażenia zgody na podpisanie umowy pomiędzy Gminą Moryń a Powiatem Gryfińskim w/s udzielenie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Goszkowie.
 8. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany do Regulaminu Organizacyjnego Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Chojnie.
 9. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu współpracy Powiatu Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2012.
 10. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s ustalenia trybu udzielania oraz rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie powiatu gryfińskiego oraz trybu i zakresu kontroli ich wykorzystania.
 11. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w/s rozstrzygnięcia oferty organizacji pozarządowej z zakresu kultury fizycznej.
 12. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w/s rozstrzygnięcia oferty organizacji pozarządowej z zakresu kultury fizycznej.
 13. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w/s rozstrzygnięcia oferty organizacji pozarządowej z zakresu turystyki.
 14. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki dot. informacji o realizacji zalecenia dot. opracowania polityki kadrowej w jednostkach oświatowych.
 15. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zlecenia wykonania ekspertyzy technicznej budynku stołówki przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie.
 16. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s wyboru sposobu realizacji zadania pn. "Modernizacja sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie.
 17. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s rozstrzygnięcia postępowania przetargowego prowadzonego w trybie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych na zadanie pn. "Remonty cząstkowe grysami i emulsją asfaltową dróg powiatowych w 2013 roku z podziałem na 3 zadania: zadanie I - gminy: Gryfino, Stare Czarnowo i Widuchowa; zadanie II - gminy: Banie, Chojna i Trzcińsko-Zdrój, zadanie III - gminy: Cedynia, Moryń i Mieszkowic".
 18. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s wyrażenia zgody na podpisanie porozumień z gminami w sprawie powierzenia zadań zarządcy dróg powiatowych na terenie miast i miejscowości.
 19. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s :
  • zmiany w planie finansowym wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie na rok 2013 - Wydziału "ZD",
  • wyrażenia zgody na podpisanie umowy z Gminą Mieszkowice w/s wykonania robót drogowych na drogach powiatowych na terenie gminy Mieszkowice, w roku 2013.
 20. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s zmiany w planie finansowym wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie na rok 2013 - Wydziału "ZD".
 21. Wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie w/s zwiększenia planu finansowego wydatków jednostki na 2013 rok.
 22. Wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie w/s zmian w planie finansowym wydatków jednostki na rok 2013.
 23. Wniosek Dyrektora Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Chojnie w/s zwiększenia planu finansowego wydatków jednostki na 2013 rok.
 24. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany budżetu powiatu na 2013 rok oraz zmiany uchwały nr 378/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.01.2013 r. w/s wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok.
 25. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zmiany budżetu powiatu na 2013 rok.
 26. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

data opublikowania: 2013-04-10 14:48:01
data ostatniej aktualizacji: 2013-04-10 14:48:01

Strona odwiedzona 383 razy
Inf. przygotowana przez: Magdalena Romankiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.