Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

127 posiedzenie Zarządu Powiatu

2013-04-25, godz.10:00

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr 126/IV/2013 z dnia 18 kwietnia 2013 r.
 4. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym w 2013 r.
 5. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s zatwierdzenia wyboru Wykonawcy na opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi powiatowej Nr 1404Z Trzcińsko-Zdrój - Białęgi na odcinku Trzcińsko-Zdrój - Gogolice i podpisania umowy w tym zakresie.
 6. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s wyrażenia zgody na podpisanie umowy z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych w Gryfinie na koszenie terenów zielonych wchodzących w pasy dróg powiatowych w m. Gryfino.
 7. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s zajęcia stanowiska do propozycji Gminy Gryfino dot. zawarcia porozumienia na współfinansowanie wykonania dokumentacji technicznej dla przebudowy dróg na terenie m. Żabnica i Gryfino - Mniszki.
 8. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami i Zastępcy Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w/s wyrażenia zgody na zlecenie likwidacji dzikich wysypisk i usunięcia zanieczyszczeń z pasów dróg powiatowych na terenie Powiatu Gryfińskiego.
 9. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w/s wyrażenia zgody na dofinansowanie udziału przedsiębiorców z powiatu gryfińskiego uczestniczących w targach INKONTAKT 2013 w m. Schwedt.
 10. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w/s rozstrzygnięcia oferty organizacji pozarządowej z zakresu kultury fizycznej.
 11. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki dot. wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie w/s zwolnienia z realizacji zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2012/2013.
 12. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w/s informacji o realizacji zalecenia dot. opracowania polityki kadrowej w jednostkach oświatowych.
 13. Wniosek Dyrektora Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Chojnie w/s zmian w harmonogramie realizacji wydatków budżetowych jednostki na 2013 r.
 14. Wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie w/s zmiany w harmonogramie realizacji wydatków budżetowych jednostki na 2013 r.
 15. Wniosek Skarbnika Powiatu w/s wyrażenia zgody na podpisanie sprawozdania finansowego Powiatu Gryfińskiego za 2012 rok.
 16. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany uchwały nr 378/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.01.2013 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok.
 17. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany uchwały nr 390/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 24.01.2013 r. w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok.
 18. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

data opublikowania: 2013-04-24 13:06:47
data ostatniej aktualizacji: 2013-04-24 13:06:47

Strona odwiedzona 332 razy
Inf. przygotowana przez: Magdalena Romankiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.