Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

128 posiedzenie Zarządu Powiatu

2013-05-08, godz.08:00

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr 127/IV/2013 z dnia 25 kwietnia 2013 r.
 4. Wniosek Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji w/s wyrażenia zgody na likwidację składników majątku ruchomego użytkowanych przez Starostwo Powiatowe w Gryfinie.
 5. Wniosek Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji dot. wniosku Przewodniczącego Zarządu Stowarzyszenia "Dom z Sercem" w Trzcińsku-Zdroju w/s wyrażenia zgody na likwidację składników majątkowych powiatu będących w użyczeniu Stowarzyszenia.
 6. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie w/s wyrażenia zgody na likwidację zużytych składników majątku ruchomego znajdujących się na terenie jednostki.
 7. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zlecenia wykonania dokumentacji technicznej na modernizację c.o. w sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie.
 8. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych oraz Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu w/s zatwierdzenia wyboru Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Opracowanie w formie tekstowej i graficznej planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Gryfińskiego".
 9. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych oraz Zastępcy Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w/s zatwierdzenia:
  1. a) trybu postępowania - przetarg nieograniczony,
  2. b) wartości szacunkowej,
  3. c) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
  4. d) Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Termomodernizacja części dachu budynku przy ul. Dworcowej 1 w Chojnie".
 10. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zatwierdzenia arkuszy organizacji na rok szkolny 2013/2014 szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Gryfiński.
 11. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s przyznania dodatku motywacyjnego dla dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie.
 12. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s likwidacji Liceum Ogólnokształcącego Uzupełniającego im. ppor. Ryszarda Kuleszy wchodzącego w skald Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnie, ul. Dworcowa 3.
 13. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s likwidacji niektórych szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie, ul. Łużycka 91.
 14. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s rozwiązania Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie, ul. Łużycka 82, likwidacji Szkoły Podstawowej Specjalnej w Gryfinie i Gimnazjum Specjalnego w Gryfinie oraz utworzenia Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie.
 15. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w/s wsparcia finansowego powiatowych obchodów Dnia Strażaka.
 16. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w/s wsparcia finansowego rowerowej akcji charytatywnej "Jedziemy dla Pauliny".
 17. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w/s udzielenia Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie wsparcia finansowego na organizację uroczystości 50-lecia szkoły.
 18. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s podziału nieruchomości drogowej, w obrębie ewidencyjnym Klępicz gm. Moryń, z przeznaczeniem na poszerzenie drogi wojewódzkiej Nr 125.
 19. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami i Zastępcy Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w/s wyrażenia zgody na zlecenie wykonania poprawy systemu odwodnienia drogi powiatowej Nr 1424Z Mieszkowice-Macierz.
 20. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami i Zastępcy Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w/s wyrażenia zgody na zlecenie wykonania poprawy systemu odwodnienia drogi powiatowej Nr 1403Z Trzcińsko-Zdrój-Drzesz.
 21. Wniosek Skarbnika Powiatu dot. projektu pn. "Podniesienie jakości kształcenia zawodowego poprzez wyposażenie pracowni szkolnych" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa 7 "Rozwój infrastruktury społecznej i ochrona zdrowia" Działanie 7.1 "Infrastruktura edukacyjna" Poddziałanie 7.1.2 "Infrastruktura edukacyjna -szkolnictwo ponadgimnazjalne", realizowanego przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych n r 1 w Chojnie.
 22. Wniosek Skarbnika Powiatu dot. informacji w/s okresowej kontroli prawidłowości w sporządzaniu sprawozdań przez jednostki organizacyjne Powiatu Gryfińskiego oraz prawdopodobieństwo naruszenia dyscypliny finansów publicznych.
 23. Wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie w/s zmiany w planie finansowym wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie oraz jednostki na 2013 r.
 24. Wniosek Wicedyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie w/s zmiany w planie finansowym wydatków jednostki na 2013 r.
 25. Wniosek Wicedyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie w/s zmiany w planie finansowym dochodów i wydatków jednostki na 2013 r.
 26. Wniosek Wicedyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie w/s zmiany w harmonogramie realizacji wydatków jednostki na 2013 r.
 27. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie w/s zmiany w harmonogramie realizacji wydatków jednostki na 2013 r.
 28. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie w/s zmiany w planie finansowym wydatków jednostki na 2013 r.
 29. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie w/s zmiany w planie finansowym wydatków jednostki na 2013 r.
 30. Wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie w/s zmiany w planie finansowym wydatków jednostki na 2013 r.
 31. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w/s zmiany w planie finansowym wydatków Starostwa Powiatu w Gryfinie - Wydziału "EK".
 32. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany budżetu powiatu na 2013 rok oraz zmiany uchwały nr 378/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.01.2013 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok.
 33. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze roku budżetowego.
 34. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu i sprawozdania finansowego Powiatu Gryfińskiego za 2012 rok.
 35. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za 2012 rok.
 36. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

data opublikowania: 2013-05-07 11:24:29
data ostatniej aktualizacji: 2013-05-07 11:24:29

Strona odwiedzona 393 razy
Inf. przygotowana przez: Magdalena Romankiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.