Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

129 posiedzenie Zarządu Powiatu

2013-05-16, godz.08:00

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr 128/IV/2013 z dnia 08 maja 2013 r.
 4. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany uchwały Nr 69/2011 Zarządu Powiatu z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie powołania lokalnego zespołu koordynującego do realizacji zadań wynikających z Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego.
 5. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s ustalenia wysokości ceny wywoławczej w II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, położonej w obrębie ewidencyjnym Chojna 2 gmina Chojna.
 6. Wniosek Naczelnika Wydziału Nieruchomości i Nadzoru Właścicielskiego dot. zajęcia stanowiska w/s umorzenia zadłużenia z tytułu użyczenia pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie.
 7. Wniosek Naczelnika Wydziału Nieruchomości i Nadzoru Właścicielskiego w/s wyrażenia zgody na likwidację aparatu rentgenowskiego Duo Diagnost, przeznaczonego do zdjęć kostno-płucnych, stanowiącego własność Powiatu Gryfińskiego.
 8. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystki dot. wniosku Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie w/s arkusza organizacyjnego jednostki na rok szkolny 2013/2014.
 9. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie zmieniającej uchwałę w/s zatwierdzenia arkuszy organizacji na rok szkolny 2013/2014 szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Gryfiński.
 10. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki dot. zajęcia stanowiska w/s rozliczenia dotacji z budżetu powiatu na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowalne przy zabytku.
 11. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w/s wyboru oferty z zakresu promocji Powiatu Gryfińskiego w mediach.
 12. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki dot. wniosku Stowarzyszenia Gryfińskie Ligi Amatorskie w/s wsparcia finansowego na zakończenie rozgrywek XIX edycji GALKO.
 13. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki dot. wniosku Prezesa Zarządu "OM" Sp. z o.o. ze Szczecina w/s przekazania zadania własnego powiatu w zakresie prowadzenia Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie.
 14. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s zakupu znaków drogowych dla potrzeb oznakowania pionowego dróg powiatowych.
 15. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia:
  1. trybu postępowania - przetarg nieograniczony,
  2. wartości szacunkowej,
  3. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
  4. Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Dostosowanie budynku w Nowym Czarnowie na potrzeby edukacyjne".
 16. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zlecenia wymiany stolarki drzwiowej w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej filia w Chojnie.
 17. Wniosek Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie w/s zmiany w planie finansowym wydatków jednostki na 2013 r.
 18. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie w/s zwiększenia planu finansowego wydatków jednostki na 2013 r.
 19. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie w/s zmiany w planie finansowym wydatków jednostki na 2013 r.
 20. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie w/s zmiany w planie finansowym wydatków jednostki na 2013 r.
 21. Wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie w/s zmian w harmonogramie realizacji wydatków jednostki na 2013 r.
 22. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie w/s zmian w harmonogramie realizacji wydatków jednostki na 2013 r.
 23. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany budżetu powiatu na 2013 rok oraz zmiany uchwały nr 378/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.01.2013 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok.
 24. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

data opublikowania: 2013-05-15 13:31:28
data ostatniej aktualizacji: 2013-05-15 13:31:28

Strona odwiedzona 315 razy
Inf. przygotowana przez: Magdalena Romankiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.