Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

131 posiedzenie Zarządu Powiatu

2013-05-29, godz.07:50

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr 130/IV/2013 z dnia 23 maja 2013 r.
 4. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s wyrażenia zgody na podpisanie umowy z Gminą Moryń w sprawie wspólnej realizacji robót drogowych w ciągu dróg powiatowych na terenie gminy Moryń.
 5. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s wyrażenia zgody na podpisanie umowy z Gminą Banie w sprawie wspólnej modernizacji w 2013 r. dróg powiatowych na terenie gminy Banie.
 6. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s zatwierdzenia:
  1. trybu postępowania - przetarg nieograniczony,
  2. wartości szacunkowej,
  3. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
  4. Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1374Z - dojazd do pól mieszkańców obrębu Baniewice o długości 1,470 km".
 7. Wniosek Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji w/s wyrażenia zgody na likwidację składników majątkowych użytkowanych przez Zespół Szkół Specjalnych w Gryfinie.
 8. Wniosek Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji w/s wyrażenia zgody na likwidację składników majątkowych oddanych Stowarzyszeniu "Pod Dębami" w Dębcach w najem przez Powiat Gryfiński o wartości początkowej powyżej 3 500 zł oraz zapoznania się z informacją o likwidacji przez Stowarzyszenie "Pod Dębami" w Dębcach oddanych w najem przez Powiat Gryfiński ruchomych składników majątkowych o wartości nie przekraczającej 3 500 zł.
 9. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego dot. zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników "Szpitala Powiatowego w Gryfinie" Sp. z o.o.
 10. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego dot. zapoznania się ze sprawozdaniem Zarządu "Szpital Powiatowy w Gryfinie" Sp. z o.o. z działalności za 2012 r. oraz ze sprawozdaniem finansowym ww. Spółki za rok 2012.
 11. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zlecenia usługi pełnienia nadzoru autorskiego w branży elektrycznej dla inwestycji pn. "Budowa windy wraz z przedsionkiem w budynku internatu przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie".
 12. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zlecenia wykonania wtórnika mapy działki 185 obręb 2 miasta Chojna, do celów projektowych.
 13. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia:
  1. trybu postępowania - przetarg nieograniczony,
  2. wartości szacunkowej,
  3. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
  4. Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Modernizacja sali gimnastycznej przy ZSP Nr 2 w Gryfinie".
 14. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s wyrażenia zgody na przedłużenie terminu wykonania zadania pn. "Budowa boiska sportowego z bieżnią lekkoatletyczną przy ZSP Nr 1 w Chojnie".
 15. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zmiany planu finansowego wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2013 r.
 16. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych oraz Zastępcy Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w/s zmiany planu finansowego wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie, w zakresie zmiany dysponenta środków.
 17. Wniosek Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu w/s zmiany planu finansowego wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie, w zakresie zmiany dysponenta środków.
 18. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s zmiany planu finansowego wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2013 r. - Wydziału "ZD".
 19. Wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie w/s zmiany planu finansowego wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie, w zakresie zmiany dysponenta środków.
 20. Wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie w/s dokonania zmiany w harmonogramie realizacji wydatków jednostki na 2013 r.
 21. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie w/s zmiany planu finansowego wydatków jednostki na 2013 r.
 22. Wniosek Dyrektora Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Chojnie w/s dokonania zmian w harmonogramie realizacji wydatków jednostki na 2013 r.
 23. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie w/s dokonania zmian w harmonogramie realizacji wydatków jednostki na 2013 r.
 24. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany budżetu powiatu na 2013 rok oraz zmiany uchwały nr 378/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.01.2013 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok.
 25. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany uchwały nr 390/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 24.01.2013 r. w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok.
 26. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

data opublikowania: 2013-05-28 13:37:22
data ostatniej aktualizacji: 2013-05-28 13:37:22

Strona odwiedzona 302 razy
Inf. przygotowana przez: Magdalena Romankiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.