Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

132 posiedzenie Zarządu Powiatu

2013-06-06, godz.08:00

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr 131/IV/2013 z dnia 29 maja 2013 r.
 4. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie w/s wyrażenia zgody na likwidację składników majątku ruchomego jednostki.
 5. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego dot. zwołania Zgromadzenia Wspólników "Szpitala Powiatowego w Gryfinie" Sp. z o.o.
 6. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego dot. wniosku Zachodniopomorskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy w Szczecinie w/s podpisania aneksu do umowy użyczenia pomieszczeń biurowych w budynku przy ul. Sprzymierzonych 9 w Gryfinie
 7. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s ustalenia wysokości ceny wywoławczej w V przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, położonej przy ul. Łużyckiej w Gryfinie.
 8. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s ustalenia wysokości ceny wywoławczej w VI przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, położonej przy ul. Łużyckiej w Gryfinie.
 9. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s ustalenia wysokości ceny wywoławczej w VI przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, położonej przy ul. Moryńskiej w Mieszkowicach.
 10. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s wyboru formy przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego, położonych przy ul. Łużyckiej w Gryfinie.
 11. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s ustalenia wysokości cen wywoławczych w I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego, położonych przy ul. Łużyckiej w Gryfinie.
 12. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego w/s wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dot. złożenia wniosku do NFOŚiGW na termomodernizację budynku Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pyrzycach i Gryfinie.
 13. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki dot. wniosku Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Radziszewo, Daleszewo, Łubnica, Chlebowo, Stare Brynki, Raczki, Dębce, Żabnica, Czepino, Nowe Brynki "RAZEM" w Radziszewie w/s dofinansowania II konkursu "Smaki Ryb Odrzańskich" - Żabnickie Lato z Rybką.
 14. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s powołania komisji stypendialnej do rozpatrywania wniosków w ramach realizacji "Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Gryfińskiego".
 15. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie dot. zatwierdzonego arkusza organizacyjnego jednostki na rok szkolny 2013/2014 w/s oddziałów łączonych.
 16. Wniosek uzupełniający Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych dot. zmiany w planie finansowym wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2013 r.
 17. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych oraz Zastępcy Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa dot. zatwierdzenia wyboru Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Termomodernizacja części dachu budynku przy ul. Dworcowej 1 w Chojnie".
 18. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s wyrażenia opinii na temat pozbawienia dróg zlokalizowanych na terenie powiatu pyrzyckiego Nr: 1590Z, 1595Z, 1598Z, 1602Z, 1603Z i części 1572Z kategorii dróg powiatowych oraz zaliczania części dotychczasowej drogi wojewódzkiej Nr 156 do kategorii drogi powiatowej.
 19. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w/s zmiany planu finansowego wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie - Wydziału "OŚ".
 20. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie w/s zmiany planu finansowego wydatków jednostki na 2013 r.
 21. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie w/s zmiany planu finansowego wydatków jednostki na 2013 r.
 22. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie w/s zmiany planu finansowego wydatków jednostki na 2013 r.
 23. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie w/s zmiany planu finansowego wydatków jednostki na 2013 r.
 24. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie w/s zmiany planu finansowego wydatków jednostki na 2013 r.
 25. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany budżetu powiatu na 2013 rok oraz zmiany uchwały nr 378/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.01.2013 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok.
 26. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

data opublikowania: 2013-06-05 13:01:39
data ostatniej aktualizacji: 2013-06-05 13:01:39

Strona odwiedzona 383 razy
Inf. przygotowana przez: Magdalena Romankiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.