Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

133 posiedzenie Zarządu Powiatu

2013-06-11, godz.08:00

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr 132/IV/2013 z dnia 06 czerwca 2013 r.
 4. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s przesunięcia środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych między zadaniami realizowanymi w 2013 r.
 5. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Gryfińskiego.
 6. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s przystąpienia z Powiatem Pyrzyckim do projektu pod nazwą: "Usprawnienie zarządzania energią poprzez termomodernizację obiektów: budynki A, B i C Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pyrzycach oraz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie".
 7. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Powiat Gryfiński, warunków i zasad korzystania oraz stawek opłat za korzystanie z tych przystanków.
 8. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s nieodpłatnego przekazania w użyczenie nieruchomości stanowiących drogę powiatową Nr 1409Z Warnice-Stare Łysogórki, na odcinku Witnica - Witnica PKP.
 9. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s zatwierdzenia wyboru Wykonawcy na zlecenie wykonania poprawy systemu odwodnienia drogi powiatowej Nr 1357Z Chlebowo - Daleszewo na odcinku ul. Zielonej w m. Daleszewo PKP.
 10. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych prowadzących zajęcia związane z wyborem kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych, zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Gryfiński.
 11. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i turystyki dot. wyrażenia zgody na podpisanie umowy o udzielenie dotacji celowej Parafii Rzymskokatolickiej pw. Matki Bożej Królowej Pokoju z Cedyni na realizację prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowalnych pn. "Prace budowlano-konserwatorskie osuszające fundamenty i ściany kościoła pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Starej Rudnicy oraz ich zabezpieczenie przed wilgocią".
 12. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w/s zmiany planu finansowego dochodów Powiatu Gryfińskiego i wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2013 r.
 13. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zmiany budżetu powiatu na 2013 rok.
 14. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zmiany uchwały nr XIX/155/2012 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 20.02.2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2013-2039.
 15. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

data opublikowania: 2013-06-10 14:56:57
data ostatniej aktualizacji: 2013-06-10 14:56:57

Strona odwiedzona 392 razy
Inf. przygotowana przez: Magdalena Romankiewicz
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.