Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

134 posiedzenie Zarządu Powiatu

2013-06-20, godz.08:00

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr 133/IV/2013 z dnia 11 czerwca 2013 r.
 4. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s wyrażenia zgody na przekazanie na rzecz Gminy Moryń w drodze darowizny nieruchomości drogowej stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego.
 5. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s wyrażenia zgody na przekazanie na rzecz Gminy Chojna w drodze darowizny nieruchomości drogowej stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego.
 6. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s oceny stanu technicznego i likwidacji majątku ruchomego oraz sprzętu medycznego dzierżawionego przez Spółkę "Szpital Powiatowy w Gryfinie" Spółka z o.o.
 7. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego dot. wniosku Głównego Księgowego Sądu Rejonowego w Gryfinie w/s umorzenia odsetek za zwłokę z tytułu opłaty czynszowej oraz kosztów utrzymania pomieszczenia w budynku przy ul. Dworcowej 1 w Chojnie.
 8. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego w/s zapoznania się z pismem "Domu Lekarskiego" S.A. dot. podsumowania pierwszego roku współpracy pomiędzy "Domem Lekarskim" S.A. a Powiatem Gryfińskim w ramach prowadzenia "Szpitala Powiatowego w Gryfinie" Spółka z o.o.
 9. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie zmieniającego uchwałę nr XXIII/172/2013 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie udzielenia dotacji z przeznaczeniem na realizowane w 2013 r. prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Powiatu Gryfińskiego.
 10. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s ustalenia terminów przerw w pracy poradni psychologiczno-pedagogicznych w okresie ferii letnich.
 11. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s określenia listy stypendystów Stypendium Rady Powiatu Gryfińskiego dla szczególnie uzdolnionych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Gryfiński.
 12. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w/s wyrażenia zgody na podpisanie umowy z Firmą Usługi Medialne "KabadFilm" z Koszalina na opracowanie, przygotowanie planu działań i realizację zakładki na oficjalnej stronie internetowej Powiatu pn. "Internetowa TV Powiatu Gryfińskiego".
 13. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w/s wyrażenia zgody na dofinansowanie wynajmu autokaru na wycieczkę szkolną dla uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie.
 14. Informacja Naczelnika Wydziału Edukacji Kultury, Sportu i Turystyki dot. stanu klas II i III technikum Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie w roku szkolnym 2012/2013.
 15. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s wyboru Wykonawcy wyłonionego w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1374Z - dojazd do pól mieszkańców obrębu Baniewice, o długości 1,470 km".
 16. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia:
  1. trybu postępowania - przetarg nieograniczony,
  2. wartości szacunkowej,
  3. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
  4. Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Zakup wraz z sukcesywną dostawą do Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Gryfinie tablic rejestracyjnych wszystkich rodzajów wykonanych zgodnie z Załącznikiem nr 8 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczenia pojazdów (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 186 poz. 1322 ze zm.)".
 17. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s wyrażenia zgody na wystąpienie do Wykonawcy inwestycji pn. "Budowa windy wraz z przedsionkiem w budynku internatu przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie" o złożenie pisemnego oświadczenia w przedmiocie zmiany stawki podatku VAT o który będzie powiększone wynagrodzenie netto za wykonanie inwestycji.
 18. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych dot. udzielenia zamówienia publicznego na zadanie pn. "Udrożnienie kanalizacji na terenie SOSW w Chojnie - I etap".
 19. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie w/s zmiany w planie finansowym wydatków jednostki na 2013 r.
 20. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Chojnie w/s zmiany w planie finansowym wydatków jednostki na 2013 r.
 21. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie w/s zmiany w planie finansowym wydatków jednostki na 2013 r.
 22. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie w/s zmiany w harmonogramie realizacji wydatków jednostki na 2013 r.
 23. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie w/s zmiany harmonogramu realizacji wydatków jednostki na rok 2013.
 24. Wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie w/s zmiany w planie finansowym wydatków jednostki na rok 2013.
 25. Wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie w/s zmiany w harmonogramie realizacji wydatków jednostki na 2013 r.
 26. Wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie w/s zmiany w planie finansowym wydatków jednostki na 2013 r.
 27. Wniosek Skarbnika Powiatu w/s podpisania skonsolidowanego bilansu Powiatu Gryfińskiego za 2012 r.
 28. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/ zmiany budżetu powiatu na 2013 rok oraz zmiany uchwały nr 378/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.01.2013 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok.
 29. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

data opublikowania: 2013-06-19 11:13:58
data ostatniej aktualizacji: 2013-06-19 11:13:58

Strona odwiedzona 321 razy
Inf. przygotowana przez: Magdalena Romankiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.