Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

135 posiedzenie Zarządu Powiatu

2013-06-27, godz.08:00

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr 134/IV/2013 z dnia 20 czerwca 2013 r.
 4. Wniosek Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji w/s wyrażenia zgody na podpisanie aneksu do umowy użyczenia z dnia 9.10.2008 r. zawartej z Ochotniczą Strażą Pożarną Jednostką Ratownictwa Wodnego Gryfińskim Klubem Płetwonurków "Raffer" na użyczenie samochodu marki Daewoo Lublin.
 5. Wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie w/s wyrażenia zgody na likwidację zużytych składników majątku ruchomego jednostki.
 6. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki dot. wniosku Stowarzyszenia Spichlerz Sztuki z Kołbacza w/s otrzymanej dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. "Cienie zapomnianych kultur 2013" w Kołbaczu.
 7. Informacja Naczelnika Wydziału Edukacji Kultury, Sportu i Turystyki dot. stanu klas II i III technikum Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie w roku szkolnym 2012/2013.
 8. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s odwołania ze stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie.
 9. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie.
 10. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami i Zastępcy Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w/s zlecenia wykonania poprawy systemu odwodnienia drogi powiatowej Nr 1360Z Steklno - Babinek w miejscowości Babinek.
 11. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zlecenia opracowania dokumentacji aplikacyjnej na dofinansowanie inwestycji termomodernizacyjnych w ramach Funduszy Norweskich - Program Operacyjny PL 04 "Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii.
 12. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia:
  1. trybu postępowania - przetarg nieograniczony,
  2. wartości szacunkowej,
  3. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
  4. Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Świadczenie usług obsługi prawnej".
 13. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych i Zastępcy Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w/s zatwierdzenia:
  1. trybu postępowania - przetarg nieograniczony,
  2. wartości szacunkowej,
  3. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
  4. Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Modernizacja kotłowni wraz z dostawą i montażem kolektorów słonecznych w Domu Pomocy Społecznej w Moryniu".
 14. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie "Dostosowanie budynku w Nowym Czarnowie na potrzeby edukacyjne".
 15. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie w/s zwiększenia planu finansowego wydatków jednostki na 2013 r.
 16. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie w/s zmiany planu finansowego wydatków jednostki na 2013 r.
 17. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie w/s zmiany planu finansowego wydatków jednostki na 2013 r.
 18. Wniosek Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Gryfinie w/s zmiany w harmonogramie realizacji wydatków jednostki na 2013 r.
 19. Wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie w/s zmiany w harmonogramie realizacji wydatków jednostki na 2013 r.
 20. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego w/s zmiany planu finansowego wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie - Wydziału "GN".
 21. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w/s zmiany planu finansowego wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie - Wydziału "EK".
 22. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany uchwały nr 378/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.01.2013 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok.
 23. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany budżetu powiatu na 2013 rok oraz zmiany uchwały nr 378/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.01.2013 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok.
 24. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany uchwały nr 390/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 24.01.2013 r. w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok.
 25. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

data opublikowania: 2013-06-26 12:37:55
data ostatniej aktualizacji: 2013-06-26 12:37:55

Strona odwiedzona 298 razy
Inf. przygotowana przez: Magdalena Romankiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.