Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

136 posiedzenie Zarządu Powiatu

2013-07-04, godz.08:00

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr 135/IV/2013 z dnia 27 czerwca 2013 r.
 4. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego dot. zatwierdzenia protokołu z przeprowadzonej oceny składników majątku ruchomego oraz sprzętu medycznego dzierżawionych przez "Szpital Powiatowy w Gryfinie" Spółka z o.o.
 5. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego dot. wyrażenia opinii w/s nowego logo "Szpitala Powiatowego w Gryfinie" Spółka z o.o.
 6. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego w/s zapoznania się z pismem "Domu Lekarskiego" S.A. dot. podsumowania pierwszego roku współpracy pomiędzy "Domem Lekarskim" S.A. a Powiatem Gryfińskim w ramach prowadzenia "Szpitala Powiatowego w Gryfinie" Spółka z o.o.
 7. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s powołania komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowań egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
 8. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki dot. umowy na opracowanie, przygotowanie planu działań i realizację zakładki na oficjalnej stronie internetowej Powiatu pn. "Powiat Gryfiński w sieci".
 9. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w/s wyrażenia zgody na podpisanie umowy udzielenia dotacji celowej Parafii Rzymskokatolickiej pw. Ducha Świętego w Moryniu na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowalne przy zabytku.
 10. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki dot. dotacji celowej udzielonej Parafii pw. Matki Bożej Różańcowej w Wełtyniu na prace na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowalne przy zabytku.
 11. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki dot. wniosku Spółki "OM" ze Szczecina o ponowne rozpoznanie wniosku w/s przekazania do prowadzenia Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie.
 12. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s zatwierdzenia wyboru oferty i podpisania umowy z firmą projektową na opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1527Z ul. Kolejowa i 9 Maja w Gryfinie.
 13. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s zatwierdzenia:
  1. trybu postępowania - przetarg nieograniczony,
  2. wartości szacunkowej,
  3. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
  4. Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Przebudowa ciągu pieszo - rowerowego na ulicy Moryńskiej w Mieszkowicach, na odcinku 0+230 km do 0+410 km".
 14. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s zatwierdzenia:
  1. trybu postępowania - przetarg nieograniczony,
  2. wartości szacunkowej,
  3. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
  4. Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprzez przebudowę chodników oraz zjazdów położonych w ciągu dróg powiatowych na terenie gminy Mieszkowice w miejscowościach Sitno, Goszków i Czelin o łącznej powierzchni 943 m2 (chodniki + zjazdy)".
 15. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia:
  1. trybu postępowania - przetarg nieograniczony,
  2. wartości szacunkowej,
  3. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
  4. Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Świadczenie usług obsługi prawnej" dla Powiatu Gryfińskiego.
 16. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia:
  1. trybu postępowania - przetarg nieograniczony,
  2. wartości szacunkowej,
  3. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
  4. Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Dostosowanie budynku w Nowym Czarnowie na potrzeby edukacyjne".
 17. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych i Zastępcy Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w/s zlecenia wykonania konserwacji okien drewnianych w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. 11 Listopada 16d w Gryfinie.
 18. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zlecenia wykonania modernizacji instalacji c.o. w sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie.
 19. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych dot. dofinansowania prac remontowych budynku Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju.
 20. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie w/s zmiany w planie finansowym wydatków jednostki na 2013 r.
 21. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany budżetu powiatu na 2013 rok oraz zmiany uchwały nr 378/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.01.2013 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok.
 22. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

data opublikowania: 2013-07-03 11:31:40
data ostatniej aktualizacji: 2013-07-09 10:23:19

Strona odwiedzona 339 razy
Inf. przygotowana przez: Magdalena Romankiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.