Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

140 posiedzenie Zarządu Powiatu

2013-08-01, godz.07:50

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr 139/IV/2013 z dnia 25 lipca 2013 r.
 4. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w/s wniosku Klubu Motorowego w Chojnie dot. wyrażenia zgody na podpisanie Aneksu do umowy nr 13/EK/13 z dnia 17 maja 2013 r. w/s wprowadzenia zmian w kosztorysie na realizację zadnia publicznego pn. "VII Runda Międzynarodowych Mistrzostw Strefy Polski Zachodniej w Motocrossie".
 5. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w/s konsultacji społecznych dot. projektu Programu współpracy Powiatu Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok.
 6. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zatwierdzenia konkursu na dyrektora szkoły oraz powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie.
 7. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s utworzenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Nowym Czarnowie.
 8. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s wyboru oferty i podpisanie umowy na wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi powiatowej Nr 1485Z - ul. Pomorska w Gryfinie.
 9. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Dostosowanie budynku w Nowym Czarnowie na potrzeby edukacyjne".
 10. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Modernizacja kotłowni wraz z dostawą i montażem kolektorów słonecznych w Domu Pomocy Społecznej w Moryniu".
 11. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s rozpatrzenia ofert na prowadzenie nadzoru inwestorskiego wielobranżowego nad inwestycją pn. "Modernizacja sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie".
 12. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s wyrażenia zgody na podpisanie Aneksu do umowy dot. przedłużenia terminu realizacji inwestycji pn. "Modernizacja sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie".
 13. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia wyboru kancelarii prawniczej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie z wolnej ręki na usługi pn. "Świadczenie usług obsługi prawnej" na miesiąc sierpień 2013 r.
 14. Wniosek Skarbnika powiatu dot. informacji w sprawie okresowej kontroli prawidłowości w sporządzaniu sprawozdań przez jednostki organizacyjne Powiatu Gryfińskiego.
 15. Wniosek Skarbnika powiatu w/s informacji o stanie należności Powiatu ciążących na Szpitalu Powiatowym Sp. z o.o. w Gryfinie na dzień 30.06.2013 r. i konwersji wierzytelności Powiatu na udziały w Spółce Szpital Powiatowy w Gryfinie Sp. z o.o.
 16. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie w/s dokonania zmian w harmonogramie realizacji wydatków jednostki na 2013 rok.
 17. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie w/s zmiany planu finansowego wydatków jednostki na 2013 rok.
 18. Wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie w/s zmiany planu finansowego wydatków jednostki na 2013 rok.
 19. Wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie w/s zmiany planu finansowego wydatków jednostki na 2013 rok.
 20. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany budżetu powiatu na 2013 rok oraz zmiany uchwały nr 378/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.01.2013 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok.
 21. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie w/s wyrażenia zgody na umorzenie w całości należności z tytułu najmu lokalu usytuowanego w budynku Internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie.
 22. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego w/s zawarcia warunkowej umowy dot. wykonania przyłącza i sprzedaży paliwa gazowego do kotłowni znajdujących się w budynkach stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego przy ul. Dworcowej 1-3 i Podmurze 4 w Chojnie.
 23. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

data opublikowania: 2013-07-31 14:00:37
data ostatniej aktualizacji: 2013-07-31 14:00:37

Strona odwiedzona 378 razy
Inf. przygotowana przez: Edyta Rybacka
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.