Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

144 posiedzenie Zarządu Powiatu

2013-09-05, godz.08:10

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów Nr 142/IV/2013 z dnia 12 i 27 sierpnia 2013 r. oraz Nr 143/IV/2013 z dnia 29 sierpnia 2013 r.
 4. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s powołania komisji przetargowej ds. sprzedaży nieruchomości będących własnością Powiatu Gryfińskiego, oznaczonych numerami działek: 75/10 z udziałem 7/100 w działce 75/4 obręb ewidencyjny 5 miasto Gryfino, 150/7 z udziałem 1/7 w działce 150/16 obręb ewidencyjny 1 miasto Mieszkowice, 138 nieruchomość zabudowana, 194/1, 194/4 z udziałem do 25/100 części obręb ewidencyjny 2 miasto Chojna, 75/8 z udziałem 35/100 w działce 75/4 obręb ewidencyjny 5 miasto Gryfino.
 5. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego dot. wniosku Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Gryfinie w sprawie zwolnienia z opłat z tytułu czynszu najmu za wynajmowane pomieszczenia w budynku przy ul. Sprzymierzonych 9 w Gryfinie, stanowiącym własność Powiatu Gryfińskiego.
 6. Wniosek Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu w/s wyrażenia zgody na likwidację pojazdu wymienionego w protokole 1/2013 z dnia 29 sierpnia 2013 r. Komisji ds. dokonania oceny przydatności pojazdów nabytych przez Powiat Gryfiński na mocy orzeczeń sądowych o przepadku pojazdów na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym.
 7. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s rozwiązania umowy pn. "Modernizacja kotłowni wraz z dostawą i montażem kolektorów słonecznych w Domu Pomocy Społecznej w Moryniu".
 8. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych oraz Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w/s zatwierdzenia wyboru Wykonawcy wyłonionego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Termomodernizacja budynku internatu przy ZSP nr 1 w Chojnie w zakresie docieplenia stropodachu internatu przy ul. Żółkiewskiego w Chojnie".
 9. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych oraz Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w/s zatwierdzenia kosztorysu powykonawczego na wykonanie umowy dot. zamówienia na zadanie pn. "Udrożnienie kanalizacji na terenie SOSW w Chojnie - I etap".
 10. Informacja Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s udzielenia odpowiedzi na wniosek o powtórzenie czynności oceny ofert w postępowaniu pn. "Świadczenie usług obsługi prawnej" Wykonawcy Gardocki Kancelaria Radcy Prawnego ze Szczecina.
 11. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie w/s zwiększenia planu finansowego wydatków jednostki na 2013 r.
 12. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie w/s zmiany w planie finansowym wydatków jednostki na 2013 r.
 13. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie w/s zmiany w planie finansowym wydatków jednostki na 2013 r.
 14. Wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie w/s zmiany w planie finansowym wydatków jednostki na 2013 r.
 15. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

data opublikowania: 2013-09-04 11:51:41
data ostatniej aktualizacji: 2013-09-04 11:51:41

Strona odwiedzona 369 razy
Inf. przygotowana przez: Magdalena Romankiewicz
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.