Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

145 posiedzenie Zarządu Powiatu

2013-09-12, godz.07:40

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr 144/IV/2013 z dnia 5 września 2013 r.
 4. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu pomieszczenia w budynku przy ul. 11 Listopada 16d w Gryfinie, której przedmiotem jest część tej samej nieruchomości.
 5. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s wyrażenia zgody na użyczenie na czas nieoznaczony części nieruchomości zabudowanej, położonej przy ul. Łużyckiej w Gryfinie.
 6. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego w/s wyrażenia zgody na zawarcie umowy na przeprowadzenie cyklu szkoleń z zakresu profilaktyki zdrowia - resuscytacja krążeniowo - oddechowa i automatyczna defibrylacja zdrowia.
 7. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie z wolnej ręki na zadanie pn. "Roboty uzupełniające - dostosowanie budynku w Nowym Czarnowie na potrzeby edukacyjne" dotychczasowemu Wykonawcy - INTERBAU Sp. z o.o. z Gryfina i zatwierdzenie protokołu konieczności, kosztorysów na roboty zamienne oraz na roboty uzupełniające.
 8. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s wyrażenia zgody na włączenie środków finansowych na inwestycje pn. "Modernizacja sali gimnastycznej przy ZSP nr 2 w Gryfinie" do planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na rok 2013 r. oraz przeniesienie środków finansowych będących w dyspozycji Wydziału "RI" z zadania pn. "Modernizacja sali gimnastycznej przy ZSP nr 2 w Gryfinie" na inwestycje pn. "Dostosowanie budynku w Nowym Czarnowie na potrzeby edukacyjne".
 9. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia wyboru Wykonawcy na zadanie pn. "Wykonanie aktualizacji dokumentacji technicznej na montaż kolektorów słonecznych w Domu Pomocy Społecznej w Moryniu".
 10. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s kontroli szkół niepublicznych dotowanych przez Powiat Gryfiński w roku 2013.
 11. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie.
 12. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s powołania komisji stypendialnej do rozpatrywania wniosków w ramach realizacji "Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Gryfińskiego".
 13. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w/s wyrażenia zgody na podpisanie Aneksu Nr 1 do umowy Nr 20/EK/13 o udzielenie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku.
 14. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki dot. wniosku Prezesa Zarządu Koła Polskiego Związku Niewidomych w Gryfinie w/s wyrażenia zgody na dofinansowanie Święta Niewidomych "Dzień Białej Laski".
 15. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s pozbawienia odcinków dróg kategorii dróg powiatowych poprzez wyłączenie z użytkowania.
 16. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s wyrażenia zgody na podpisanie Aneksu Nr 1 do umowy Nr 22/ZD/2013 w sprawie wspólnej realizacji robót drogowych w ciągu dróg powiatowych na terenie gminy Moryń.
 17. Wniosek Naczelnika Zarządzania Drogami w/s wyrażenia zgody na podpisanie z Gminą Stare Czarnowo umowy Nr 32/ZD/2013 w sprawie współfinansowania przebudowy odcinka drogi powiatowej Nr 1350Z Szczecin-Żelisławiec.
 18. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s zmiany planu finansowego wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie - Wydziału "ZD" oraz zatwierdzenia:
  1. trybu postępowania - przetarg nieograniczony,
  2. wartości szacunkowej,
  3. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
  4. Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprzez przebudowę chodników oraz zjazdów położonych w ciągu drogi powiatowej Nr 1480Z - ulica Mickiewicza w Gryfinie".
 19. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami oraz Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w/s zatwierdzenia wyboru Wykonawcy na zlecenie wykonania robót drogowych związanych z poprawą systemu odwodnienia drogi powiatowej Nr 1379Z Banie - Dłużyna.
 20. Wniosek Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie w/s zmiany w planie finansowym wydatków jednostki na 2013 r.
 21. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie w/s zmiany w planie finansowym wydatków jednostki na 2013 r.
 22. Wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie w/s zmiany w planie finansowym wydatków jednostki na 2013 r.
 23. Wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie w/s zmiany w planie finansowym wydatków jednostki na 2013 r.
 24. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany uchwały nr 503/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 29.08.2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr 378/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.01.2013 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok.
 25. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany budżetu powiatu na 2013 rok oraz zmiany uchwały nr 378/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.01.2013 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok.
 26. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

data opublikowania: 2013-09-11 13:31:16
data ostatniej aktualizacji: 2013-09-11 13:31:16

Strona odwiedzona 337 razy
Inf. przygotowana przez: Magdalena Romankiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.