Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

148 posiedzenie Zarządu Powiatu

2013-10-03, godz.08:05

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr 147/IV/2013 z dnia 26 września 2013 r.
 4. Wniosek Głównego Specjalisty ds. Kontroli w/s przyjęcia protokołu z kontroli problemowej, planowej przeprowadzonej w Biurze Obsługi Rady i Zarządu Starostwa Powiatowego w Gryfinie i skierowania wystąpienia pokontrolnego do Inspektora Biura.
 5. Wniosek Głównego Specjalisty ds. Kontroli w/s przyjęcia protokołu z kontroli problemowej, planowej przeprowadzonej w Klubie Bokserskim Garda z siedzibą w Chojnie i skierowania wystąpienia pokontrolnego do Zarządu Klubu.
 6. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie w/s wyrażenia zgody na zakup pomocy dydaktycznych do pracowni elektrycznej niezbędnych do realizacji podstawy programowej oraz do przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.
 7. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w/s wyrażenia zgody na zawarcie ze Stowarzyszeniem Spichlerz Sztuki w Kołbaczu aneksu do umowy nr 12/EK/13 o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą "Impreza Cienie zapomnianych kultur w Kołbaczu".
 8. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie w/s wyrażenia zgody na zwiększenie zatrudnienia w jednostce o 1/2 etatu.
 9. Wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie w/s wyrażenia zgody na likwidację zużytych składników majątku ruchomego w jednostce.
 10. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie dot. podpisania umowy pomiędzy Gminą Mieszkowice a Powiatem Gryfińskim w sprawie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Goszkowie.
 11. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s zatwierdzenia wyboru Wykonawcy wyłonionego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonym na zadanie pn. "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprzez przebudowę chodników oraz zjazdów położonych w ciągu drogi powiatowej Nr 1480Z - ulica Mickiewicza w Gryfinie".
 12. Wniosek Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w/s:
  • przedłożenia zestawienia wniosków złożonych o udzielenie dotacji celowej ze środków finansowych Powiatu Gryfińskiego przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz wniosków zakwalifikowanych do finansowania, spełniających wymogi formalne wraz z projektem zestawienia rzeczowego przychodów i wydatków na 2014 r.,
  • zatwierdzenia propozycji zadań oraz wysokości dotacji celowej przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2014 r.
 13. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w/s zmiany planu finansowego wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie - Wydziału "EK".
 14. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie w/s zwiększenia planu finansowego wydatków jednostki na 2013 r.
 15. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie w/s zmiany planu finansowego wydatków jednostki na 2013 r.
 16. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie w/s zmiany planu finansowego wydatków jednostki na 2013 r.
 17. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany budżetu powiatu na 2013 rok oraz zmiany uchwały nr 378/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.01.2013 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok.
 18. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

data opublikowania: 2013-10-02 14:35:09
data ostatniej aktualizacji: 2013-10-02 14:35:09

Strona odwiedzona 402 razy
Inf. przygotowana przez: Magdalena Romankiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.