Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

149 posiedzenie Zarządu Powiatu

2013-10-10, godz.08:00

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr 148/IV/2013 z dnia 03 października 2013 r.
 4. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s wyrażenia zgody na podpisanie umowy na roboty dodatkowe wynikłe w czasie realizacji zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1415Z Zielin - Czelin, przejście przez m. Troszyn".
 5. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s zatwierdzenia:
  1. trybu postępowania - przetarg nieograniczony,
  2. wartości szacunkowej,
  3. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
  4. Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Dostawa soli drogowej kamiennej do zimowego utrzymania dróg".
 6. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s wyboru inspektora nadzoru branży elektrycznej inwestycji pn. "Przystosowanie budynku w Nowym Czarnowie do potrzeb edukacyjnych".
 7. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w/s wyrażenia zgody na dofinansowanie XII Festiwalu Piosenki Angielskiej EYE w Widuchowej.
 8. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w/s wyrażenia zgody na zawarcie umowy o koordynację kształcenia młodocianych z zakresu teoretycznych przedmiotów zawodowych.
 9. Wniosek Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu w/s wyrażenia zgody na likwidację pojazdów wymienionych w protokole nr 2/2013 i 3/2013 z dnia 03.10.2013 r. Komisji ds. dokonania oceny przydatności pojazdów nabytych przez Powiat Gryfiński na mocy orzeczeń sądowych o przepadku pojazdów na podstawie przepisów ustawy z dnia 20.06.1997 r. - Prawo o ruchu drogowym.
 10. Wniosek Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego w/s wypłaty odszkodowania z tytułu przejęcia z mocy prawa na mienie Powiatu Gryfińskiego nieruchomości przeznaczonej na poszerzenie drogi powiatowej.
 11. Wniosek Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego w/s wypłaty odszkodowania na rzecz Gminy Gryfino z tytułu przejęcia z mocy prawa nieruchomości przeznaczonych pod drogi publiczne.
 12. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s przeprowadzenia rokowań na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego, położonych w obrębie ewidencyjnym Chojna 2 gmina Chojna.
 13. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w/s zmiany w planie finansowym wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie - Wydziału "EK".
 14. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w/s zmiany w planie finansowym wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie - Wydziału "EK".
 15. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s zmiany w planie finansowym wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie - Wydziału "ZD".
 16. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie w/s zmiany w planie finansowym wydatków jednostki na 2013 r.
 17. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany uchwały nr 378/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.01.2013 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok.
 18. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany budżetu powiatu na 2013 rok oraz zmiany uchwały nr 378/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.01.2013 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok.
 19. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

data opublikowania: 2013-10-09 11:38:35
data ostatniej aktualizacji: 2013-10-09 11:38:35

Strona odwiedzona 448 razy
Inf. przygotowana przez: Magdalena Romankiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.