Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

150 posiedzenie Zarządu Powiatu

2013-10-17, godz.08:00

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr 149/IV/2013 z dnia 10 października 2013 r.
 4. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s wstąpienia kandydata z tej samej listy na miejsce radnego w związku z wygaśnięciem mandatu.
 5. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s przyjęcia rezygnacji Radnego Sławomira Terebeckiego z funkcji członka Komisji Rewizyjnej.
 6. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s wyboru członka Komisji Rewizyjnej.
 7. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s przesunięcia środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych między zadaniami realizowanymi w 2013 r.
 8. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Zachodniopomorskiego.
 9. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s wyrażenia zgody na zlecenie wykonania nasadzeń kompensacyjnych drzew w pasach dróg powiatowych w obrębie gminy Gryfino.
 10. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s wyrażenia zgody na zlecenie zakupu i dostawy piasku do zimowego utrzymania dróg powiatowych.
 11. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s określenia zasad dzierżawy miejsc postojowych na parkingu przy ulicy Pomorskiej w Gryfinie z przeznaczeniem na sprzedaż kwiatów oraz akcesoriów związanych z Dniem Wszystkich Świętach.
 12. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s powołania komisji doraźnej ds. przeprowadzenia licytacji ustnej na dzierżawę miejsc postojowych na parkingu przy ul. Pomorskiej w Gryfinie z przeznaczeniem na sprzedaż kwiatów oraz akcesoriów związanych z Dniem Wszystkich Świętych.
 13. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia:
  1. trybu postępowania - przetarg nieograniczony,
  2. wartości szacunkowej,
  3. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
  4. Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Dostawa oleju opałowego lekkiego".
 14. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia:
  1. trybu postępowania - przetarg nieograniczony,
  2. wartości szacunkowej,
  3. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
  4. Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Dostawa materiałów biurowych dla Starostwa Powiatowego w Gryfinie".
 15. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie w/s zwiększenia planu finansowego wydatków jednostki na 2013 r.
 16. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie w/s zmiany w planie finansowym wydatków jednostki na 2013 r.
 17. Wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie w/s zmiany w planie finansowym wydatków jednostki na 2013 r.
 18. Wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie w/s:
  1. zmiany planu finansowego wydatków jednostki na 2013 r. w związku z realizacją projektu "Młody przedsiębiorąca" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wspófinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, działanie 6.2 "Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia" oraz bieżąca realizacja budżetu jednostki;
  2. zmiany w planie finansowym dochodów Powiatu Gryfińskiego w związku z realizacją ww. projektu.
 19. Wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie w/s:
  1. zwiększenia planu finansowego jednostki na rok 2013 w związku z realizacją projektu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki "Kobieta - atrakcyjny pracownik" w ramach działania 6.1 "Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie", poddziałanie 6.1.1 "Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy",
  2. zwiększenia planu finansowego dochodów Powiatu Gryfińskiego w związku z realizacją ww. projektu,
  3. zmniejszenie planu finansowego wydatków jednostki na 2013 r.
 20. Wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie w/s zwiększenia planu finansowego wydatków na 2013 r.
 21. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany budżetu powiatu na 2013 rok oraz zmiany uchwały nr 378/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.01.2013 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok.
 22. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

data opublikowania: 2013-10-16 11:48:09
data ostatniej aktualizacji: 2013-10-16 11:48:09

Strona odwiedzona 391 razy
Inf. przygotowana przez: Magdalena Romankiewicz
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.