Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

151 posiedzenie Zarządu Powiatu

2013-10-24, godz.08:00

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr 150/IV/2013 z dnia 17 października 2013 r.
 4. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zatwierdzenia do realizacji projektu Powiatu Gryfińskiego / Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie "Młodzi aktywni" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 (POKL) Poddziałanie 6.1.1 oraz udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie do dokonywania wszelkich czynności związanych z realizacją tego projektu.
 5. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego w/s wyrażenia zgody na podpisanie Aneksu nr 2 do umowy dzierżawy z dnia 6 kwietnia 2012 r. zawartej ze Spółką "Szpital Powiatowy w Gryfinie" Spółka z o.o.
 6. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego w/s zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników "Szpitala Powiatowego w Gryfinie" Spółka z o.o.
 7. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego w/s wyrażenia zgody na podpisanie ze Spółką "Szpital Powiatowy w Gryfinie" Spółka z o.o. umowy o dzieło na przeprowadzenie akcji profilaktyczno - medycznej pn. "Biała Sobota".
 8. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych i Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego w/s zatwierdzenia wyboru Wykonawcy na wykonanie wentylacji w pomieszczeniach piwnicznych budynku Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 4.
 9. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia:
  1. trybu postępowania - przetarg nieograniczony,
  2. wartości szacunkowej,
  3. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
  4. Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Zaprojektowanie i wykonanie modernizacji przyłącza c.o. i c.w.u. w budynku w Nowym Czarnowie na potrzeby edukacyjne ZSS".
 10. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s zatwierdzenia wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Dostawa soli drogowej kamiennej do zimowego utrzymania dróg".
 11. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki dot. informacji o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych w sprawie prawidłowości realizacji zadania publicznego.
 12. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie w/s zwiększenia planu finansowego dochodów i wydatków jednostki na 2013 r.
 13. Wniosek uzupełniający Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie w/s zwiększenia planu finansowego dochodów i wydatków jednostki na 2013 r.
 14. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie w/s zmiany planu finansowego wydatków projektu "Polski technik żywienia mobilny na europejskim rynku pracy" na 2013 r.
 15. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie w/s zwiększenia planu finansowego wydatków jednostki na 2013 r.
 16. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany budżetu powiatu na 2013 rok oraz zmiany uchwały nr 378/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.01.2013 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok.
 17. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

data opublikowania: 2013-10-23 11:50:30
data ostatniej aktualizacji: 2013-10-23 11:50:30

Strona odwiedzona 345 razy
Inf. przygotowana przez: Magdalena Romankiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.