Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

154 posiedzenie Zarządu Powiatu

2013-11-14, godz.08:05

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr 153/IV/2013 z dnia 7 listopada 2013 r.
 4. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s przesunięcia środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych między zadaniami realizowanymi w 2013 r.
 5. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie w/s wyrażenia zgody na podpisanie umowy (pomiędzy Powiatem Gryfińskim a Zgromadzeniem Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego z siedzibą w Niegowie") na realizację przez jednostkę samorządu terytorialnego programu pn. "Program wyrównywania różnic między regionami II".
 6. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s uczestniczenia Powiatu Gryfińskiego w realizacji projektu "ZSIN - Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach - Faza I".
 7. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s przyjęcia programu współpracy Powiatu Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014.
 8. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki dot. informacji o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych w sprawie prawidłowości realizacji zadania publicznego.
 9. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia wyboru Wykonawcy wyłonionego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania o cenę pn. "Dostawa materiałów biurowych dla Starostwa Powiatowego w Gryfinie".
 10. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia:
  1. trybu postępowania - przetarg nieograniczony,
  2. wartości szacunkowej,
  3. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
  4. Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Założenie inicjacyjnej bazy GESUT, założenie bazy BDOT500 oraz zobiektowanie budynków w bazie EGiB na terenie Miasta i Gminy Cedynia".
 11. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s wyrażenia zgody na przesunięcie terminu wykonania umowy na "Dostosowanie budynku w Nowym Czarnowie na potrzeby edukacyjne" w zakresie wykonania robót wewnętrznych.
 12. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zmiany planu finansowego wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie.
 13. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych i Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w/s zmiany planu finansowego wydatków inwestycyjnych Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2013 r.
 14. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie w/s zmiany planu finansowego wydatków jednostki na 2013 r.
 15. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zmiany budżetu powiatu na 2013 rok.
 16. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zmiany uchwały nr XIX/155/2012 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 20.12.2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2013-2039.
 17. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2014 rok.
 18. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2014-2039.
 19. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

data opublikowania: 2013-11-13 12:10:23
data ostatniej aktualizacji: 2013-11-13 12:10:23

Strona odwiedzona 395 razy
Inf. przygotowana przez: Magdalena Romankiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.