Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

156 posiedzenie Zarządu Powiatu

2013-11-28, godz.08:10

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr 155/IV/2013 z dnia 21 listopada 2013 r.
 4. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
 5. Wniosek Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji w/s wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie przez Starostwo Powiatowe w Gryfinie do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie składników majątku ruchomego.
 6. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie w/s wyrażenia zgody na likwidację składników majątku ruchomego jednostki.
 7. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego w/s wyrażenia zgody na udzielenie dotacji celowej dla Oddziału Powiatowego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Chojnie na cele publiczne związane z realizacją zadań jednostki.
 8. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych i Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego w/s wyrażenia zgody na zlecenie robót remontowych w budynkach Starostwa Powiatowego w Gryfinie.
 9. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia:
  1. trybu postępowania - przetarg nieograniczony,
  2. wartości szacunkowej,
  3. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
  4. Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Świadczenie usług obsługi prawnej" dla Powiatu Gryfińskiego".
 10. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia wyboru Wykonawcy wyłonionego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Założenie inicjacyjnej bazy GESUT, założenie bazy BDOT500 oraz zobiektowanie budynków w bazie EGiB na terenie Miasta i Gminy Cedynia".
 11. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w/s zmiany planu finansowego wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie - Wydziału "EK".
 12. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w/s zmiany w planie finansowym dochodów i wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie - Wydziału "EK".
 13. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie w/s zwiększenia planu finałowego wydatków jednostki na 2013 r.
 14. Wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie w/s zmiany planu finansowego dochodów i wydatków jednostki na 2013 r.
 15. Wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie w/s zmiany planu finansowego dochodów i wydatków jednostki na 2013 r.
 16. Wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie w/s zmiany planu finansowego dochodów i wydatków jednostki na 2013 r.
 17. Wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie w/s zmiany planu finansowego dochodów i wydatków jednostki na 2013 r.
 18. Wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie w/s zmiany planu finansowego dochodów i wydatków jednostki na 2013 r.
 19. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie w/s zmiany planu finansowego wydatków jednostki na 2013 r.
 20. Wniosek Skarbnika Powiatu w/s zmiany harmonogramu wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2013 r.
 21. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie w/s zmiany harmonogramu wydatków budżetowych jednostki na 2013 r.
 22. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie w/s zmiany harmonogramu wydatków budżetowych jednostki na 2013 r.
 23. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie w/s zmiany harmonogramu wydatków budżetowych jednostki na 2013 r.
 24. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnie w/s zmiany harmonogramu wydatków budżetowych jednostki na 2013 r.
 25. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie w/s zmiany harmonogramu wydatków budżetowych jednostki na 2013 r.
 26. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany budżetu powiatu na 2013 rok oraz zmiany uchwały nr 378/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.01.2013 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok.

data opublikowania: 2013-11-27 11:56:03
data ostatniej aktualizacji: 2013-12-02 14:20:46

Strona odwiedzona 278 razy
Inf. przygotowana przez: Magdalena Romankiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.