Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

157 posiedzenie Zarządu Powiatu

2013-12-05, godz.08:10

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr 156/IV/2013 z dnia 28 listopada 2013 r.
 4. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego dot. wniosku Prezesa Zarządu Spółki "Szpital Powiatowy w Gryfinie" Sp. z o.o. w/s wyrażenia zgody na poddzierżawę pomieszczenia przez Spółkę na rzecz firmy "Paramedic 24".
 5. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w/s wyrażenia zgody na zakup materiałów promocyjnych.
 6. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w/s wyrażenia zgody na podpisanie z Gminą Chojna umowy dot. realizacji w drodze współdziałania zadania publicznego polegającego na prowadzeniu zajęć rewalidacyjnych.
 7. Wniosek Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa oraz Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w/s przystąpienia do akcji ekologicznej dot. ochrony powietrza, promowania działań zmierzających do ograniczania spalania odpadów w piecach, paleniskach domowych.
 8. Wniosek Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa dot. wykonania konserwacji rowów Skarbu Państwa oraz związanych z nimi rurociągów drenarskich zlokalizowanych w obrębie Baniewice, gmina Banie, ze środków pozostałych na zadaniu "Konserwacja rowów szczegółowych Skarbu Państwa w gminie Cedynia, obręb Łukowice i Orzechów".
 9. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych oraz Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w/s zatwierdzenia wyboru Wykonawcy wyłonionego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Zaprojektowanie i wykonanie modernizacji przyłącza c.o. i c.w.u. w budynku w Nowym Czarnowie na potrzeby edukacyjne ZSS".
 10. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie z wolnej ręki pn. "Roboty uzupełniające - Dostosowanie budynku w Nowym Czarnowie na potrzeby edukacyjne - roboty elektryczne" dotychczasowemu Wykonawcy oraz zatwierdzenia protokołu konieczności i kosztorysów na ww. roboty dodatkowe.
 11. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy na zadanie pn. "Dostosowanie budynku w Nowym Czarnowie na potrzeby edukacyjne" zapisu o płatności częściowej.
 12. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami oraz Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w/s zlecenia wykonania robót drogowych związanych z poprawą systemu odwodnienia drogi powiatowej Nr 1398Z Przyjezierze - Jelenin w m. Godków Osiedle.
 13. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s rozpatrzenia wniosku Gminy Chojna w sprawie przedłużenia terminu przekazania dotacji na realizację zadania pn. "Przebudowa ulic Jagiellońskiej i Słowiańskiej w Chojnie".
 14. Wniosek Kierownika Referatu Informatyki w/s zmiany planu finansowego wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie - Referatu "I".
 15. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie w/s zwiększenia planu finansowego wydatków jednostki na 2013 r.
 16. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie w/s zwiększenia planu finansowego wydatków jednostki na 2013 r.
 17. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie w/s zmiany planu finansowego wydatków jednostki na 2013 r.
 18. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie w/s zmiany planu finansowego wydatków jednostki na 2013 r.
 19. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie w/s zmiany planu finansowego wydatków projektu "Nasze kompetencje - Nasza przyszłość" w ramach POKL współfinansowanego ze środków EFS na 2013 r.
 20. Wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie w/s zmiany planu finansowego wydatków jednostki na 2013 r.
 21. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany budżetu powiatu na 2013 rok oraz zmiany uchwały nr 378/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.01.2013 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok.
 22. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

data opublikowania: 2013-12-04 12:46:07
data ostatniej aktualizacji: 2013-12-04 12:46:07

Strona odwiedzona 503 razy
Inf. przygotowana przez: Magdalena Romankiewicz
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.