Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

158 posiedzenie Zarządu Powiatu

2013-12-12, godz.08:05

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr 157/IV/2013 z dnia 05 grudnia 2013 r.
 4. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie dotyczącej funkcjonowania prowadzonej jednostki.
 5. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przesunięcia środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych między zadaniami realizowanymi w 2013 r.
 6. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zwiększenia środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację programu "Aktywny samorząd" w 2013 r.
 7. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie zmieniającego uchwałę nr XXX/216/2013 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok.
 8. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystki dot. projektu pn. "Polsko-niemiecka wymiana doświadczeń w administracji publicznej".
 9. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie z wolnej ręki pn. "Roboty uzupełniające - Dostosowanie budynku w Nowym Czarnowie na potrzeby edukacyjne" dotychczasowemu Wykonawcy oraz zatwierdzenia protokołu konieczności i kosztorysów na ww. roboty dodatkowe.
 10. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia wyboru Wykonawcy wyłonionego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego za zadanie pn. "Wykonywanie stałych prac porządkowych w pomieszczeniach biurowych oraz na terenach zewnętrznych zielonych i parkingowych Starostwa Powiatowego w Gryfinie".
 11. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s wyrażenia zgody na zlecenie wykonania tablicy informacyjnej dot. dofinansowania zadania pn. "Remont sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 Gryfinie przy ul. Łużyckiej 91".
 12. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia:
  1. trybu postępowania - przetarg nieograniczony,
  2. wartości szacunkowej,
  3. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
  4. Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Świadczenie usług pocztowych na rzecz Starostwa Powiatowego w Gryfinie".
 13. Wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie w/s wyrażenia zgody na podpisanie umowy przekraczającej rok budżetowy z Wykonawcą wyłonionym w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Dostawa leków i materiałów medycznych dla DPS Nowe Czarnowo".
 14. Wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie w/s wyrażenia zgody na podpisanie umowy przekraczającej rok budżetowy z Wykonawcą wyłonionym w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Dostawa pieluchomajtek dla mieszkańców DPS w Nowym Czarnowie refundowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
 15. Wniosek Głównego Specjalisty ds. Kontroli dot. przedstawienia wyników z kontroli przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie.
 16. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w/s zmiany planu finansowego dochodów powiatu i wydatków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie.
 17. Wniosek Wydziału Zarządzania Drogami w/s zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie - Wydziału "ZD".
 18. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnie w/s zwiększenia planu finansowego wydatków jednostki na 2013 r.
 19. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnie w/s zmiany planu finansowego wydatków jednostki na 2013 r.
 20. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnie w/s zwiększenia planu finansowego wydatków jednostki na 2013 r.
 21. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie w/s zmiany planu finansowego dochodów jednostki na 2013 r.
 22. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie w/s zmiany planu finansowego wydatków jednostki na 2013 r.
 23. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie w/s wyrażenia zgody na zaciąganie zobowiązań, których termin zapłaty upływa w 2014 r.
 24. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie w/s zmiany planu finansowego wydatków jednostki na 2013 r.
 25. Wniosek Dyrektora Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Chojnie w/s zwiększenia planu finansowego dochodów i wydatków jednostki na 2013 r.
 26. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie w/s dokonania zmian w planie finansowym dochodów powiatu i wydatków jednostki na 2013 rok.
 27. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie w/s dokonania zmian w planie finansowym dochodów powiatu na 2013 r.
 28. Wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie w/s zmiany planu finansowego dochodów jednostki na 2013 r.
 29. Wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie w/s dokonania zmian w planie finansowym dochodów powiatu i wydatków jednostki na 2013 rok, w związku z realizacją projektu POKL "Piramida kompetencji - II edycja".
 30. Wniosek Skarbnika Powiatu w/s wystąpienia z wnioskiem do Komisji Budżetu i Gospodarki o wydanie opinii w sprawie zmiany przeznaczenia rezerw celowych budżetu powiatu.
 31. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zmiany budżetu powiatu na 2013 rok.
 32. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zmiany uchwały nr XIX/155/2012 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 20.12.2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2013-2039.
 33. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany budżetu powiatu na 2013 rok oraz zmiany uchwały nr 378/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.01.2013 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok.
 34. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

data opublikowania: 2013-12-11 13:51:30
data ostatniej aktualizacji: 2013-12-11 13:51:30

Strona odwiedzona 456 razy
Inf. przygotowana przez: Magdalena Romankiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.