Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

161 posiedzenie Zarządu Powiatu

2014-01-09, godz.08:10

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr 160/IV/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r.
 4. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami dot. wniosku Zakładu Gospodarki Komunalnej w Widuchowej w sprawie rozłożenia na raty opłat za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasach drogowych dróg powiatowych.
 5. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s zatwierdzenia zasad sprzedaży 96 szt. drzew topoli kanadyjskiej rosnących w pasie drogi powiatowej Nr 1366Z Chwarstnica - Bartkowo dz. nr ewid. 54/1 obr. Mielenko gm. Gryfino oraz powołania komisji przetargowej do w/w postępowania.
 6. Wniosek uzupełniający Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych dot. rozpatrzenia ofert na naprawę awarii kotła w Domu Pomocy Społecznej w Moryniu.
 7. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia:
  1. trybu postępowania - zapytanie o cenę,
  2. wartości szacunkowej,
  3. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
  4. Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Dostarczenie materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych".
 8. Wniosek Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu w/s wyrażenia zgody na likwidację pojazdu wymienionego w protokole nr 1/2014 Komisji ds. dokonania oceny przydatności pojazdów nabytych przez Powiat Gryfiński na mocy orzeczeń sądowych o przepadku pojazdów na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym z dnia 21 września 2012 r.
 9. Wniosek Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w/s zatwierdzenia propozycji zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej finansowanych ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.
 10. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w/s wyrażenia zgody na podpisanie umowy o współpracy promocyjnej z Binowo Park Sp. z o.o.
 11. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki dot. wyrażenia zgody na podpisanie umów z Gminą Chojna w sprawie realizacji w drodze współdziałania zadania publicznego polegającego na prowadzeniu zajęć rewalidacyjnych przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Chojnie.
 12. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki dot. rozpatrzenia oferty Wyższej Szkoły Humanistycznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie w/s przeprowadzenia badań socjologicznych na temat procesu kształtowania się tożsamości mieszkańców Powiatu Gryfińskiego.
 13. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w/s zwiększenia planu finansowego wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie oraz dochodów powiatu na 2014 r.
 14. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnie w/s zmiany w planie finansowym wydatków jednostki na 2014 r.
 15. Pismo Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie w/s wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania z tytułu zawarcia nowej umowy na dostawę paliw płynnych na okres od 1 lutego 2014 r. do 31 grudnia 2017 r.
 16. Informacja w zakresie zmian do budżetu powiatu na 2014 r. i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2039.
 17. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

data opublikowania: 2014-01-08 13:25:18
data ostatniej aktualizacji: 2014-01-08 13:25:18

Strona odwiedzona 265 razy
Inf. przygotowana przez: Magdalena Romankiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.